Venestripping ved symptomatiske varicer

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Bruk av en ny type venestripper kan redusere forekomsten av hematomer etter varicekirurgi. Det viser en ny studie.

En typisk komplikasjon etter stripping av symptomatiske åreknuter er smertefulle hematomer på låret. I en randomisert studie med 200 pasienter har tyske og østerrikske forskere undersøkt effekten av en elektrisk, koagulerende venestripper på postoperativ smerte i hvile og etter aktivitet, sammenliknet med konvensjonell stripping (1).

I gruppen der man brukte elektrisk, koagulerende venestripper, hadde pasientene en signifikant lavere smerteskår etter 24 timer og etter aktivitet, og ingen av dem fikk hematom på låret. Tre firedeler av dem som ble behandlet med konvensjonell teknikk, fikk hematom.

– Blødning langs strippekanalen medfører ubehag etter venestripping. Studien omhandler stripping av v. saphena magna eller parva med bruk av en ny bipolar diatermi for å koagulere venens sidegrener og dermed redusere blødning, sier overlege Morten Vetrhus ved Karkirurgisk seksjon, Stavanger universitetssjukehus.

– Resultatene går klart i favør av den nye stripperen med mindre postoperativ smerte, færre hematomer og kortere sykmeldingstid. Det er imidlertid ikke oppgitt hvorvidt denne nye stripperen er kommersielt tilgjengelig eller til hvilken pris.

Metoden har kun til hensikt å redusere postoperative plager, men tilfører ellers ikke noe nytt. Jeg tror ikke den vil bli en suksess sammenliknet med andre miniinvasive metoder. Laser- og radiofrekvensablasjon kan, i motsetning til stripping, gjøres i lokalbedøvelse og gir også lav forekomst av postoperativ smerte og kort sykmeldingstid.

Langtidsresultatene er usikre etter laser- eller radiofrekvensablasjon. 5 – 10 % vil rekanaliseres, men det er foreløpig ingen randomiserte studier med langtidsoppfølging der man har sammenliknet stripping mot laser- eller radiofrekvensablasjon, sier Vetrhus.

Anbefalte artikler