Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Skal granske forskningsfusk

  Skal granske forskningsfusk

  Rigmor Austgulen (f. 1949) blir nestleder i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal granske uredelig forskning.

  Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning trådte i kraft 1.7. 2007. Kunnskapsdepartementet har fra samme dato oppnevnt et nasjonalt utvalg som skal granske uredelig forskning, går det frem av en pressemelding fra departementet.

  – Med bakgrunn i de siste års saker om forskningsjuks er det svært viktig at vi nå har fått på plass en forskningsetikklov og et granskingsutvalg som kan bidra til at norsk forskning holder en høy etisk standard, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

  Loven definerer dette som: «Forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning.»

  Utvalget oppnevnes for fire år om gangen, og første oppnevningsperiode er 1.7. 2007 – 30.6. 2011.

  Rigmor Austgulen er professor i medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, med spesialfelt innen immunologi, reproduksjon og svangerskap.

  Professor i maritim medisin

  Professor i maritim medisin

  Eilif Dahl (f. 1945) er ansatt som professor i maritim medisin ved Universitetet i Bergen. Arbeidet skal utføres i tilknytning til Norsk senter for maritim medisin, skriver Helse Bergen.

  Eilif Dahl har i mange år vært aktiv i det maritime medisinske miljøet, som styremedlem og nyhetsbrevredaktør i International Maritime Health Association (IMHA), som leder og nyhetsbrevredaktør i Seksjon for Cruise Ship & Maritime Medicine i American College of Emergency Physicians, som cruiselege med fartstid på til sammen over ti år, rådgiver for styresmakter og rederier, og med en lang rekke forskningsartikler innen maritim medisin.

  Han er også spesialist i generell kirurgi med subspesialitet i barnekirurgi, og har overlegestilling ved Rikshospitalet, mens det nye professoratet altså er knyttet til Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen. Arbeidet skal utføres i nært samarbeid med Norsk senter for maritim medisin.

  Heder for artikkel om beinskjørhet

  Heder for artikkel om beinskjørhet

  Seksjonsoverlege Jens Bollerslev (f. 1954) på Endokrinologisk seksjon, Medisinsk klinikk, Rikshospitalet-Radiumhospitalet er av The International Bone and Mineral Society tildelt prisen for beste vitenskapelige artikkel.

  For fire år siden tilbrakte han et halvt år i Australia. Artikkelen ble skrevet i etterkant av dette oppholdet, og i 2005 publisert i det internasjonale tidsskriftet Bone (2005; 36: 599 – 606). Med æren fulgte også en liten pengesum og et reisestipend til utdelingen av prisen i Montreal i Canada, opplyses det fra Rikshospitalet – Radiumhospitalet. 

  Nominert til beste artikkel

  Nominert til beste artikkel

  Professor Tore Bach-Gansmo (f. 1950) ved Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus har fått publisert sin forskningsrapport i The Journal of Nuclear Medicine (2006; 47: 1434 – 9). Artikkelen er nominert som én av de tre beste artiklene for 2006, skriver Budstikka.

  Tore Bach-Gansmo arbeidet i 18 år i legemiddelfirmaet Nycomed. Deretter var han lege ved Radiumhospitalet-Rikshospitalet under spesialisering i nukleærmedisin. Nå er han professor ved PET-center og Nuclear Medicine ved Haukeland Universitetssjukehus og er i gang med å bygge opp senteret.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media