Bør uterusmyomer emboliseres eller opereres?

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Embolisering av symptomatiske uterusmyomer gir bedre effekt på kort sikt, men må vurderes mot behov for ny intervensjon.

  Effekt og sikkerhet ved embolisering av uterusmyomer versus kirurgisk behandling er uavklart. I en randomisert studie med 140 kvinner med symptomatiske myomer har man nå undersøkt effekt på livskvalitet (SF-36) etter embolisering sammenliknet med kirurgi (1).

  Det var ikke signifikante forskjeller i livskvalitet etter ett år, men kirurgigruppen hadde bedre symptomskår. Emboliseringsgruppen hadde kortere liggetid og kom raskere tilbake i jobb.

  – Studien etterlater sentrale ubesvarte spørsmål, sier stipendiat Ane Cecilie Munk ved Kvinneklinikken, Stavanger universitetssjukehus.

  – Hovedsymptomene ved myomer er blødninger og trykkplager. I studien ble blødningsplagene kun vurdert indirekte gjennom livskvalitetsmål. Andre mindre invasive operasjonsmetoder som vaginal hysterektomi og laparoskopisk assistert hysterektomi er ikke vurdert, noe som ville hatt innflytelse på postoperativ liggetid og rekonvalesenstid. Hos 20 % i emboliseringsgruppen var ny behandling nødvendig – mange kvinner med langvarige plager velger derfor bort denne behandlingen.

  Man bør også være forsiktig med embolisering hos kvinner i fertil alder med fremtidig ønske om barn. Begge behandlingsformer er gode alternativer, og embolisering gir mulighet for å behandle også inoperable pasienter. Det er viktig at kvinnene informeres grundig om fordeler og ulemper ved begge behandlingsalternativene, sier Munk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media