Hvordan lese vitenskapelige artikler

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  David, Bowers

  Allan, House

  David, Owens

  Understanding clinical papers

  2. utg. 232 s, tab, ill. Chichester: Wiley, 2006. Pris GBP 23

  ISBN 978-0-470-09130-2

  Denne boken har en umiddelbar appell til lesere av medisinsk litteratur, fordi vi kjenner oss så godt igjen. Forfatternes hovedgrep er å bruke utdrag fra en rekke vitenskapelige artikler og å utstyre dem med snakkebobler og piler som peker inn på tekst, tabeller og figurer. I tillegg gis kortfattede og instruktive forklaringer i den løpende teksten. Dette er klinisk undervisning i praksis – pek og forklar – med den forskjell at pasientene er byttet ut med artikkelutdrag.

  Når en ny utgave nå foreligger fem år etter den første, viser vel det et behov for en slik bok (1). Gjennom 30 kapitler i åtte seksjoner får leserne dekket mye av det som trengs for å forstå en vitenskapelig artikkel. I en introduksjonsbok som dette, er det ikke så godt å vite hvor mange temaer som skal tas med og hvor grundig hvert emne skal omtales (2). Stort sett virker forfatternes valg rimelige. Alle de tre forfatterne arbeider ved det medisinske fakultet ved University of Leeds, og brorparten av eksemplene er hentet fra britiske tidsskrifter som The Lancet og BMJ.

  Dette er imidlertid ingen lærebok i medisinsk statistikk, epidemiologi eller forskningsmetode. Den gir ingen grunnleggende forståelse for begreper og metoder, men lesere som får med seg alt som står her, vil stå godt rustet til å gi seg i kast med den vitenskapelige litteraturen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media