Luksusskatt på legebil

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

I et leserinnlegg i Tidsskriftet nr. 6/1920 (s. 225) beskyldes skattevesenet for å legge hindringer i veien for legens utførelse av arbeidet i distriktet.

Luksusskat paa automobiler for læger.

I. Fra Emil Eriksen, Kragerø.

Paa regning over luksusskat for min lægebil har jeg paategnet følgende: Tilbakesendes, idet jeg – i henhold til uttalelse av vedkommende statsraad under behandlingen i Stortinget om luksusskat at lægebiler (se «Tidsskrift for Den norske lægeforening» nr. 19 i 1919 s. 789) – protesterer mot at betale saadan skat.

Det er ingen luksusbil jeg har – en «tosæder» – og utelukkende anskaffet for at kunne betjene et tungvindt distrikt, især i det offentliges interesse. Den bringer mig bare utlæg; forsaavidt er det dumt at holde den, og er det denne dumhet, som skal beskattes, javel, da forstaar jeg skattens berettigelse; men om det er i det offentliges interesse at lægge unødige hindringer i veien for lægegjerningens utøvelse, er et andet spørsmaal.

Skaatø lægedistrikt, 5te mars 1920.

Anbefalte artikler