Luksusskatt på legebil

Kjetil Søreide Om forfatteren

I et leserinnlegg i Tidsskriftet nr. 6/1920 (s. 225) beskyldes skattevesenet for å legge hindringer i veien for legens utførelse av arbeidet i distriktet.

Luksusskat paa automobiler for læger.

I. Fra Emil Eriksen, Kragerø.

Paa regning over luksusskat for min lægebil har jeg paategnet følgende: Tilbakesendes, idet jeg – i henhold til uttalelse av vedkommende statsraad under behandlingen i Stortinget om luksusskat at lægebiler (se «Tidsskrift for Den norske lægeforening» nr. 19 i 1919 s. 789) – protesterer mot at betale saadan skat.

Det er ingen luksusbil jeg har – en «tosæder» – og utelukkende anskaffet for at kunne betjene et tungvindt distrikt, især i det offentliges interesse. Den bringer mig bare utlæg; forsaavidt er det dumt at holde den, og er det denne dumhet, som skal beskattes, javel, da forstaar jeg skattens berettigelse; men om det er i det offentliges interesse at lægge unødige hindringer i veien for lægegjerningens utøvelse, er et andet spørsmaal.

Skaatø lægedistrikt, 5te mars 1920.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler