Valg og valgfrihet

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Kommunevalget 2007 er like om hjørnet, og eldreomsorgen er som vanlig et av de store temaene i valgkampen. Det er flott at dette debatteres, for det er en rekke problemer med behandlings- og omsorgstilbudet til de eldre. Det dreier seg ikke bare om hvordan den enkelte kommune velger å organisere sine tjenester, men om hvordan andre deler av helsetjenesten, f.eks. sykehusene, behandler de samme pasientene. Og om behandlingskapasiteten totalt sett er tilstrekkelig. Det hjelper lite med valgfrihet for den enkelte hvis det ikke finnes sykehjemsplasser, sykepleiere og leger.

Anbefalte artikler