Bedre prognose for barn med type 1-diabetes

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

Barn som utvikler type 1-diabetes har fortsatt en høyere risiko for død, særlig av hjerte- og karsykdommer.

Hyppigheten av type 1-diabetes hos barn har de siste årene økt verden over. Forekomsten i Norge er blant de høyeste globalt sett. Men prognosen for disse pasientene er blitt bedre.

Torild Skrivarhaug disputerte 7.5. 2007 for graden dr.med., med avhandlingen: The prognosis of children with type 1 diabetes in Norway. A 24-year follow-up study.

– Den vanligste dødsårsaken blant dem under 30 år var akutte metabolske komplikasjoner av diabetes. Hjerte- og karsykdommer forårsaket de fleste dødsfall først etter fylte 30 år, sier Skrivarhaug.

Studien er basert på alle barn under 15 år som fikk type 1-diabetes 1973 – 82, og viser relativt lav kumulert insidens av nefropati og retinopati i Norge, som i Sverige og Danmark.

Menn med type 1-diabetes hadde signifikant høyere risiko for voldelig død enn den generelle befolkningen.

– Dette kan indikere økt risiko for psykiske problemer assosiert med type 1-diabetes, kommenterer Skrivarhaug.

Metabolsk kontroll er en viktig risikofaktor for utvikling av diabetisk nefropati og retinopati. Mikrovaskulære komplikasjoner i nyrene og øynene er fortsatt en trussel og bidrar til redusert livskvalitet og økt sykelighet.

– Prognosen for pasienter med type 1-diabetes vil sannsynligvis fortsette å endres i gunstig retning i de kommende årene på grunn av forbedret behandling og bedre kunnskap hos pasienter, foreldre og helsepersonell, sier Skrivarhaug.

Anbefalte artikler