Bedre prognose for barn med type 1-diabetes

Oda Riska Om forfatteren

Barn som utvikler type 1-diabetes har fortsatt en høyere risiko for død, særlig av hjerte- og karsykdommer.

Hyppigheten av type 1-diabetes hos barn har de siste årene økt verden over. Forekomsten i Norge er blant de høyeste globalt sett. Men prognosen for disse pasientene er blitt bedre.

Torild Skrivarhaug disputerte 7.5. 2007 for graden dr.med., med avhandlingen: The prognosis of children with type 1 diabetes in Norway. A 24-year follow-up study.

– Den vanligste dødsårsaken blant dem under 30 år var akutte metabolske komplikasjoner av diabetes. Hjerte- og karsykdommer forårsaket de fleste dødsfall først etter fylte 30 år, sier Skrivarhaug.

Studien er basert på alle barn under 15 år som fikk type 1-diabetes 1973 – 82, og viser relativt lav kumulert insidens av nefropati og retinopati i Norge, som i Sverige og Danmark.

Menn med type 1-diabetes hadde signifikant høyere risiko for voldelig død enn den generelle befolkningen.

– Dette kan indikere økt risiko for psykiske problemer assosiert med type 1-diabetes, kommenterer Skrivarhaug.

Metabolsk kontroll er en viktig risikofaktor for utvikling av diabetisk nefropati og retinopati. Mikrovaskulære komplikasjoner i nyrene og øynene er fortsatt en trussel og bidrar til redusert livskvalitet og økt sykelighet.

– Prognosen for pasienter med type 1-diabetes vil sannsynligvis fortsette å endres i gunstig retning i de kommende årene på grunn av forbedret behandling og bedre kunnskap hos pasienter, foreldre og helsepersonell, sier Skrivarhaug.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler