()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Sunn mat

  Sunn mat

  I dette nummer av Tidsskriftet starter en temaserie om ernæring og helse. Har myndighetenes oppfordring om at vi skal spise mer frukt og grønnsaker, virket? Bør det settes inn tiltak for å redusere sukkerforbruket? Flere gutter enn jenter er overvektige, og hos jenter er det sammenheng mellom overvekt og psykiske plager. Dette viser en studie blant over 8 000 ungdomsskoleelever i Oslo.

   Retten til mat og retten til helse inngår i menneskerettighetene. Dette gir et folkerettslig og moralsk grunnlag for mer effektive tiltak mot overvekt, inkludert kontroll av markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og ungdom.

  Helseplanter

  Fem om dagen – ti år etter

  Overvekt blant ungdom i Oslo

  Sukkerforbruk og folkehelse

  Retten til mat og frihet fra fedme

  Sykehusreform uten ønsket effekt

  Sykehusreform uten ønsket effekt

  Sykehuslegene er meget kritiske til effektene av sykehusreformen. Statlig overtakelse og opprettelse av helseforetak har verken gitt bedre organisering, likeverdig tilbud til pasientene eller bedre kvalitet på behandlingen, mener om lag halvparten av legene i en stor spørreskjemaundersøkelse.

  Sykehuslegenes syn på sykehusreformen

  Endret atferd og tap av luktesans

  Endret atferd og tap av luktesans

  En grundig anamnese og funn ved enkle kliniske undersøkelser må sammenholdes for at man skal komme frem til riktig diagnose. Les og lær av historien om mannen som i løpet av 7 – 8 år endret personlighet og atferd og som mistet luktesansen.

  Når personligheten endrer seg

  Hjernen er mennesket

  Internkontroll i allmennpraksis

  Internkontroll i allmennpraksis

  Alle som driver helsetjenester har plikt til å ha et internkontrollsystem. En slik kvalitetssikring skal bl.a. forebygge rutinesvikt og bidra til læring. Fra et legesenter i Bergen beskrives et enkelt, ubyråkratisk og effektivt system. «Det dreiar seg om å halde orden i eige hus og om å ha kontroll på eiga verksemd», heter det på lederplass.

  Internkontroll i allmennpraksis

  Internkontroll på et allmennlegekontor

  Forebygging av faglige feil på allmennlegekontoret

  Palliativ behandling

  Palliativ behandling

  Kreftpasienter og andre med langtkommen sykdom trenger ofte særskilt oppfølging, spesielt i de siste levemåneder. Palliativ behandling, inkludert smertebehandling, krever helhetstenkning og godt samarbeid på tvers av tradisjonelle organisasjonsmønstre. I Kongsberg har første- og annenlinjetjenesten samarbeidet om slike tjenester i flere år. Noen ganger kan palliasjon også innebære kirurgiske tiltak.

  Samhandling om palliasjon

  Palliativ behandling – samarbeid må til

  Palliativ kirurgi innen kreftomsorg

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media