Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Gunnar Breivik

I dette nummeret

Nyheter

Kjetil G. Ringdal
Hans Morten Lossius
Magne Nylenna
Sigmund Simonsen

Medisin og vitenskap

John Nessa
Edvin Schei
Per Stensland
Ingvill Marie Teigen
Kristin Lein Rendum
Lars Slørdal
Olav Spigset
Claus Klingenberg
Lars Småbrekke
Henrik Døllner
Gunnar Skov Simonsen

Perspektiv og debatt

Kim Alexander Tønseth
Torgrim Salvesen Andersen
Hans Erik Karlsen
Eirik Skogvoll
Kristian Lexow
Rolf Gunnar Jørstad
Mads Morten Nøjd
Øyvind Bekkhus
Einar Kristian Steffenak
Mads Gilbert
Helge Stalsberg
Morten Rostrup
Inger Norderhaug
Marianne Klemp Gjertsen
Berit Mørland
Tore Bach-Gansmo
Trond Bogsrud
Bente Moen
Petter C. Borchgrevink
Olav Magnus S. Fredheim
Egil A. Fors
Karen Hara
Are Holen
Tore C. Stiles
Anne Kveim Lie
Per Vaglum
Per Vaglum
Sigmund Anderssen
Bente Berget
Inger Øverlie
Kolbjørn Øygard
Magne Nylenna
Audun Welander-Vatn
Nina Helene Alnes
Karl B. Alstadhaug

Aktuelt i foreningen

Oss imellom

På tampen