Felles datasett for traumeforskning

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nye retningslinjer for datainnsamling kan bidra til bedre akuttmedisinsk forskning.

  Nylig ble det utviklet en europeisk mal for dokumentering av kjernedatavariabler for alvorlig skadede pasienter (1). Denne viktige standardiseringen er resultatet av et samarbeid mellom klinikere, databaseutviklere, epidemiologer og datainnsamlere fra en rekke europeiske land. Den norske forfattergruppen har bestått av Kjetil G. Ringdal, Olav Røise, Petter Andreas Steen og Hans Morten Lossius.

  Traumatologisk forskning er svært observasjonell og derfor avhengig av gode registerdata. Målet med standardisert datainnsamling er å øke kvaliteten på registerbasert traumatologisk forskning i Europa. Et felles sett av kriterier for inklusjon av pasienter vil generere mer objektive og reliable data.

  Målet for den såkalte Utstein-malen er å benytte variasjonen i europeisk traumebehandling til å identifisere nøkkelfaktorer som kan være relatert til godt utfall. Ved å identifisere de beste delene fra forskjellige systemer kan det etableres bedre traumesystemer. Å snakke samme språk gjennom et enhetlig og felles sett av kjernedatavariabler er første steg i en slik prosess.

  Ekspertgruppen valgte å konsentrere seg om et lite sett av kjernedatavariabler som beskriver pasient-, prosess- og systemkarakteristika. De antok at det initialt er bedre å samle gode data ved hjelp av et begrenset variabelsett fremfor å utvikle et stort datasett av lavere kvalitet. Hele kompleksiteten i traumebehandlingen kan ikke inkorporeres i noen få variabler, men forhåpentligvis vil kjernedatavariablene tillate forskning rundt forholdet mellom prosesser, systemer og utfall.

  Tanken med malen er ikke å bygge nye registre, det er snarere å finne et felles datasett som alle registre kan implementere. Representanter for sentrale traumeregistre i Europa er nå blitt enige om å implementere Utstein-malen. Retningslinjene er publisert på www.scantem.org.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media