()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  				www.uio.no/forskning
  www.uio.no/forskning

  Inger Therese Laugsand Lillegaard, ph.d. Validation of dietary assessment methods used among Norwegian children and adolescents. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 19.5. 2009.

  Bedømmelseskomité: Gunnar Johansson, Statens Folkhälsoinstitut, Östersund, Sverige, Anne Lise Brantsæter, Avdeling for mattrygghet og ernæring, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Oslo, og Haakon Meyer, Seksjon for forebyggende medisin og epidemiologi, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Lene Frost Andersen.

  Trond Tjerbo, ph.d. The multileveled governance of health care. An analysis of the Norwegian health care sector. Utgår fra Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Disputas 26.5. 2009.

  Bedømmelseskomité: Ulrika Winblad-Spångberg, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Sverige, Pål Gulbrandsen, Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning, Lørenskog, og Eli Feiring, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo.

  Veiledere Terje P. Hagen og Grete Botten.

  Solveig Karin Bø Vatnar, ph.d. An interactional perspective on help-seeking women subject to intimate partner violence. Utgår fra Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst. Disputas 26.5. 2009.

  Bedømmelseskomité: Berit Schei, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Marianne Hester, School for Policy Studies, University of Bristol, Storbritannia, og Solveig Dahl, Samisk kompetansesenter for psykisk helse (SANSK), Karasjok.

  Veileder: Stål Bjørkly.

  Ingegerd Eggen Furre, ph.d. Apoptosis following hexaminolevulinate-mediated photodynamic therapy. Utgår fra Patologiklinikken, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. Disputas 28.5. 2009.

  Bedømmelseskomité: Stanley B. Brown, Institute of Molecular and Cellular Biology, University of Leeds, Storbritannia, Malini Olivo, National Cancer Center, Singapore, og Aud Svindland, Patologisk anatomisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Aker.

  Veileder: Qian Peng.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen
  Universitetet i Bergen

  Linda Aumo, ph.d. Molecular mechanisms of steroidogenesis: gene expression and cAMP-induced signaling in adrenocortical cells. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 15.5. 2009.

  Jorunn Drageset, ph.d. Helserelatert livskvalitet blant sjukeheimsbebuarar. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 20.5. 2009.

  Lone Holst, ph.d. Use of herbal remedies during pregnancy. Utgår fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Disputas 27.5. 2009.

   

  NTNU

  NTNU

  				www.ntnu.no/doktorgrader
  www.ntnu.no/doktorgrader

  Thomas Jozefiak, ph.d. Quality of life and mental health in children and adolescents: child and parent perspectives. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 26.5. 2009.

  Bedømmelseskomité: Hans Koot, Universitetet i Amsterdam, Siv Kvernmo, Universitetet i Tromsø, og May Britt Drugli, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Bo Larsson og Lars Wichstrøm.

  Jens Erik Slagsvold, ph.d. N-3 folyunsaturated fatty acids in health and disease – clinical and molecular aspects. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin. Disputas 5.6. 2009.

  Bedømmelseskomité: Susanne Mandrup, Syddansk Universitet, Christian A. Drevon, Universitetet i Oslo, og Marit W. Anthonsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Svanhild A. Schønberg.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  				www2.uit.no/www/startsida/forskning
  www2.uit.no/www/startsida/forskning

  Nenad Tajsi, ph.d. Limb salvage surgery. Studies of fascio-cutanous perforator flaps in post – traumatic reconstructions. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 26.5. 2009.

  Bedømmelseskomité: Aymeric Lim, Department of Orthopaedic Surgery, Young Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore, Lars Adolfsson, Ortopedklinikken, Universitetssykehuset i Linköping, Sverige, og Kirsti Ytrehus, Institutt for medisinsk biologi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media