()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ut på tur – eller?

  Ut på tur – eller?

  Man har tidligere registrert en opphopning av både hepatitt B-virusinfeksjon og plutselig død med mulig infeksiøs etiologi hos orienteringsløpere. Dette har resultert i forebyggende tiltak, som for eksempel påbud om bruk av heldekkende klær. Borreliainfeksjon eller skogflåttencefalitt er ikke funnet hyppigere hos orienteringsløpere enn hos andre, men kun to eldre studier foreligger. Bør de som ferdes i flåttområder vaksineres mot skogflåttencefalittvirus?

  Risikosport?

  Infeksjonsrisiko hos orienteringsløpere

  Når keisersnitt ikke er medisinsk indisert

  Når keisersnitt ikke er medisinsk indisert

  I fattige deler av verden har man ikke tilstrekkelig tilgang på trygge keisersnitt, i rikere land er problemstillingen snudd på hodet. Stadig flere blir forløst operativt. Økningen skyldes dels medisinske faktorer, som økende alder og høyere kroppsmasseindeks hos gravide, dels ikke-medisinske faktorer, som «mors ønske» og helsepersonells frykt for rettsforfølgelse. Er keisersnitt på svake indikasjoner til det beste for mor og barn? Spørsmålet belyses i en oversiktsartikkel og på lederplass.

  Keisersnitt – til nytte eller skade?

  Økt forekomst av keisersnitt – årsaker og konsekvenser

  Medisinstudenten og Hamsun

  Medisinstudenten og Hamsun

  4. august i år er det 150 år siden Knut Hamsun ble født. I 1929 utga student Trygve Braatøy (1904 – 53) Livets cirkel, hvor han i psykoanalytisk tradisjon søker å forklare dikterens skrivekunst. På forespørsel fra Braatøy om han kunne anbefale boken utgitt, responderte Hamsun: «Naar forlagene ikke vil utgi Deres Studie av Hensyn til mig saa er det bare et Paaskud, selv om Studien er et eneste langt Angrep.»

  «Studien er et eneste langt Angrep»

  Stamcellebehandling og kreft

  Antitrombotisk behandling ved atrieflimmer

  Antitrombotisk behandling ved atrieflimmer

  Warfarin har meget god forebyggende effekt mot tromboembolisk hjerneslag ved atrieflimmer, men er også et medikament som kan gi fatale blødninger. Studier tyder på at det kan være litt lavere risiko for hjerneslag ved atrieflimmer enn tidligere antatt, og i nye internasjonale retningslinjer anbefales en noe høyere terskel for warfarinbehandling.

  Mellom Skylla og Kharybdis

  Nye internasjonale retningslinjer for antitrombotisk behandling ved atrieflimmer

  Eddik mot brennmanetskader?

  Eddik mot brennmanetskader?

  Brennmaneter kan forårsake alt fra beskjedne lokale symptomer til livstruende skader. Eddik kan brukes til å skylle bort og inaktivere brenntrådene til tropiske kubemaneter, men vil føre til full aktivering av neslecellene til den brennmanetarten som er vanligst langs Norskekysten. Dersom man ikke kjenner midlenes effekt på den spesifikke maneten, bør man være forsiktig med å bruke annet enn sjøvann for å skylle bort brenntrådene.

  Brennmanetskader

  Stamcellebehandling og kreft

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media