Kardiologisk translasjonsforskning

Norsk forskning
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Artikkelen er skrevet av åtte norske forskere.

  Anders Opdahl er lege, ph.d.-student og en del av Otto A. Smiseths forskningsgruppe ved Institutt for kirurgisk forskning og Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Andreforfatter Espen W. Remme er sivilingeniør og har doktorgrad innen hjertemekanikk/simulering. Hans deltakelse viser betydningen av flerfaglig samarbeid i denne type forskning. Anders Opdahl starter sommeren 2009 som postdoktorstipendiat ved Johns Hopkins University, der han skal arbeide videre med funksjonell bildefremstilling, bl.a. hos pasienter med diastolisk dysfunksjon.

  Smiseths forskningsgruppe arbeider særlig med translasjonsforskning innen kardiovaskulær funksjon, bildefremstilling og biomekanikk. Institutt for kirurgisk forskning ledes av Ansgar O. Aasen. Der får mange kliniske forskere mulighet til å drive translasjonsforskning.

  Ordforklaringer

  e’: Tidligdiastolisk mitralringshastighet. Reflekterer hastigheten på forlengelsen av venstre ventrikkel.

  Relaksasjonshastighet: Måles som tidskonstanten (τ) for vestre ventrikkels isovolumetriske trykkfall. Reflekterer hastigheten på reduksjonen av aktive kontraktile krefter.

  Gjenopprettende krefter: «Restoring forces», elastiske krefter som genereres under kontraksjonen og som gjenoppretter myokards hvilekonfigurasjon når aktive kontraktile krefter avtar.

  Tidligdiastolisk load: «Lengthening load», den eksterne ekspanderende kraft under tidlig fyllingsfase.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media