()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Godkjenning av utdanningsinstitusjon i samfunnsmedisin

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon i samfunnsmedisin

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet etter en konkret og helhetlig vurdering, godkjent Fylkesmannen i Sogn og Fjordane som utdanningsinstitusjon for LIS i samfunnsmedisin for inntil tre års tellende tjeneste.

  Vedtaket gjelder fra 22.5. 2009.

  Årsmøter

  Årsmøter

  Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og Norsk forening for samfunnsmedisin (NORSAM) avholder årsmøter og jubileumsseminar 21.-22.8. 2009 påLosby Gods. Begge årsmøtene avholdes 21. august kl 17.

  Hovedtemaet for jubileumsseminaret er ledelsesutfordringer i samhandlingsreformens helse-Norge. LSA og NORSAM inviterer til jubileumskurs i ledelse med spesiell vekt på samhandlingsreformen og samfunnsmessige utfordringer i forhold internasjonal helse og minoritetshelse. – Vi ønsker å belyse ledelse i alle områder av helsevesenet, og temaene bygger dessuten godt opp under at det er 75 år siden samfunnsmedisinen ble etablert i Norge, sier leder i NORSAM Einar Braaten. Innledere er bl.a. helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, assisterende direktør i Helsetilsynet Geir Sverre Braut og Erik Fosse, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Kurset er søkt godkjent for alle spesialiteter.

  Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) avholder sitt årsmøte fredag 28.8. 2009, kl. 16.15, på Scandic Bergen City Hotell i Bergen. Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må melde disse snarest og senest innen 12. juli til PSLs sekretariat, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Invitasjon med program og dagsorden vil bli sendt ut til alle medlemmer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media