Nye retningslinjer skal gi bedre diabetesbehandling

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – De nye faglige retningslinjene for diabetes vil være et nyttig verktøy på alle nivåer i helsetjenesten.

  Tor Claudi håper de nye retningslinjene vil være et nyttig verktøy. Foto Tove Myrbakk
  Tor Claudi håper de nye retningslinjene vil være et nyttig verktøy. Foto Tove Myrbakk

  – Det er derfor viktig at flest mulig av helsepersonell som arbeider innen diabetesområdet blir gjort oppmerksomme på dem, sier Tor Claudi. Han er prosjektdirektør i Helsedirektoratet for Nasjonal strategi for diabetesområdet 2005 – 10, overlege ved Medisinsk avdeling på Nordlandssykehuset i Bodø og redaktør for de nye nasjonale retningslinjene. En del av den nasjonale diabetesstrategien har vært å utarbeide de nye nasjonale retningslinjer for forebygging, diagnostikk og behandling av diabetes som skal bedre kvaliteten på diabetesomsorgen i Norge.

  – Retningslinjene er primært rettet mot leger og sykepleiere som arbeider klinisk med diabetes i primær- og i spesialisthelsetjenesten. De er ikke spesielt rettet mot pasienter, men en brukerversjon er under utarbeiding i samarbeid med Norges Diabetesforbund. Det å lage retningslinjer både for brukere og helsetjenesten samtidig, tror jeg er et nytt konsept i Norge, sier Claudi.

  Økende forekomst

  Økende forekomst

  – Forekomsten av diabetes er økende både i Norge og i resten av verden. Sykdommen betegnes derfor som en epidemi og medfører enorme samfunnsmessige helsekostnader. Behandlingen har endret seg fra å være sentrert om å senke blodglukosenivået til også å vektlegge behandling av den økte risikoen for hjerte- og karsykdommer, sier Claudi.

  – Det er godt dokumentert at god behandling forhindrer eller forsinker både mikrovaskulære og makrovaskulære komplikasjoner. En konsekvens av dette er at flere personer med diabetes skal behandles og kravene som stilles til kvaliteten på behandlingen øker. Pasientene vil også ofte bevege se mellom nivåene i helsetjenesten, noe som stiller større krav til samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, sier han.

  Nyttig hjelpemiddel

  Nyttig hjelpemiddel

  – For å imøtekomme behovet for kortere og mer hendige kliniske råd i hverdagen er det utarbeidet en kortversjon av retningslinjene. Kortversjonen er ment å være et lett tilgjengelig hjelpemiddel i arbeidet med diabetes. Begge versjonene av retningslinjene ligger på nettsiden til

  Helsedirektoratet: www.helsedirektoratet.no/diabetes. De vil også foreligge i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). Begge versjonene er trykket i et opplag på 15 000 og sendt til alle fastleger, alle indremedisinere, leger i indremedisinske utdanningsstillinger og til medisinstudentene, sier Claudi avslutningsvis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media