Ubegrunnede anklager mot Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nils Hunstad er i Tidsskriftet nr. 9/2009 misfornøyd med at autorisasjonen som lege bortfaller når man blir 75 år (1). Undertegnede har flere ganger tidligere gitt uttrykk for at dette regelverket er godt (2). Det tillater leger som er skikket og egnet til det å fortsette i klinisk praksis så lenge de ønsker, samtidig som systemet fanger opp dem som ikke er egnet.

  De som besværer seg over ordningen, driver som regel ikke klinisk praksis, og det som åpenbart er tyngst å svelge, er at de mister retten til å skrive ut A- og B-preparater til seg selv og sine nærmeste. Forskrivningsretten er begrenset til dem som driver klinisk virksomhet av et visst omfang, slik at man kan forsikre seg om at de holder seg faglig oppdatert. Ingen av dem som har klaget på våre avslagsvedtak, har fått medhold i klageorganet Statens helsepersonellnemnd.

  Johan Petter Hesselberg fremfører i samme nummer av Tidsskriftet sterke påstander om autorisasjonskontoret som ikke kan stå uimotsagt (3). Jeg vil påpeke at saksbehandlingstiden for Hesselbergs første søknad var 45 dager. Søknaden ble innvilget i sin helhet og sendt ham i god tid før han fylte 75 år. Saksbehandlingstiden for hans andre søknad om forlenget lisens var 34 dager. Også denne søknaden ble innvilget i sin helhet og sendt ham i god tid før den første lisensen utløp.

  Hesselberg mener at brev fra oss er blottet for velvilje. Kontoret utøver myndighet og skriver brev med et saklig innhold. Vi søker å behandle alle søknader korrekt, i samsvar med gjeldende regelverk og så hurtig at søkeren skal få sin lisens i god tid før gjeldende autorisasjon eller lisens utløper.

  Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at saksgebyret skal være innbetalt før saksbehandlingen starter. Dette følger autorisasjonskontoret opp ved å sende ut en gebyrfaktura når saken er registrert i arkivsystemet. Saken blir oppbevart hos økonomimedarbeideren inntil gebyret er betalt, hvorpå den blir lagt til fagteamet for behandling.

  Når søknader innvilges, legger saksbehandler vedtaket umiddelbart inn i Statens helsepersonellregister. Dette er en statlig database, som Helsedirektoratet utøver systemeierskapet til. Databasen driftes av IT-avdelingen i Statens helsetilsyn. Hver uke sender de en kopi av innholdet i registeret til NAF-data, som drifter apotekenes datasystemer. Det kan, som følge av denne prosessen, ta inntil ti dager fra vårt kontor har ført inn et vedtak i registeret til dette kan ses av apotekene i deres datasystem. Dette er en systemsvakhet som vi ikke har noe ansvar for. Helsedirektoratet arbeider for tiden med flere prosjekter som vil fjerne dette problemet.

  Våre medarbeidere er svært opptatt av god kundebehandling og strekker seg langt for å løse problemer som måtte oppstå i enkeltsaker. Misnøye med regelverket, autorisasjonskontoret eller våre medarbeidere kan man når som helst ta opp med undertegnede.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media