Mye kjøtt – økt dødelighet

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Høyt inntak av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt er assosiert med økt dødelighet av både kreft og kardiovaskulære sykdommer. Det viser en stor amerikansk studie.

  Over en halv million amerikanere i aldersgruppen 50 – 71 år fylte i 1995 ut et detaljert spørreskjema om sine matvaner. Ti år senere var over 71 000 av studiepersonene døde. Analysene viste at de i den øverste femdel når det gjaldt inntak av hhv. rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt hadde en signifikant økt totaldødelighet så vel som økt dødelighet av hjerte- og karsykdommer og kreft som de i den laveste femdelen (1). Analysene var justert for andre livsstilsfaktorer med mulig innflytelse på dødeligheten, inkludert røyking.

  – Dette er en spennende og vel designet epidemiologisk studie. Resultatene underbygger konklusjonen i den grundige og omfattende kreftrapporten fra American Institute for Cancer Research/World Cancer Research Fund som ble publisert i 2007. Der ble det konkludert med at det er overbevisende dokumentasjon for at rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt øker risikoen for utvikling av tykk- og endetarmskreft, sier professor Lene Frost Andersen ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

  – I studien er fisk inkludert i gruppen «hvitt kjøtt». Vanligvis er «hvitt kjøtt» definert som fjærfekjøtt. Fet fisk inneholder blant annet omega-3-fettsyrer, som kan ha en spesifikk helsemessig effekt på forekomsten av hjerte- og karsykdommer. Derfor hadde det vært interessant å analysere inntaket av fisk for seg, sier Andersen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media