Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Norsk perinatalmedisin på kartet

  Norsk perinatalmedisin på kartet

  Torvid Waldemar Kiserud (f. 1944) er utnevnt som æresmedlem i tysk forening for perinatalmedisin, Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin. Foreningen hedrer hans fremragende engasjement og entusiastiske arbeid innen feltet.

  Kiserud er professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Bergen og leder for Klinisk fosterfysiologisk forskergruppe der. Han er cand.med. fra Oslo i 1970, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer fra 1982 og dr.med. i 1994. Etter først å ha arbeidet med u-landsproblemer i Etiopia i mange år har han siden 1989 fordypet seg i ultralyd og fostermedisin, der han har et navn internasjonalt. Han har blant annet vært gjesteprofessor ved flere utenlandske universiteter.

  Kiserud har forsket mye på dopplerultralyd og har med dette bidratt til å innføre nye diagnostiske metoder i fostermedisinen. I dag brukes dopplermålingene i utredning og overvåking i forbindelse med alvorlig morkakesvikt, veksthemming, hypoksemi, anemi, infeksjoner, leversykdommer og hjerte- og karsykdommer hos fostre. Fostervekst er et annet viktig forskningstema – med etablering av longitudinelle metoder for overvåking av veksten. Forskergruppen hans, som arbeider innen fysiologi og patofysiologi med spesiell vekt på fostersirkulasjon og vekst, har høy anseelse internasjonalt.

  Nytt helseforetak – ny direktør

  Nytt helseforetak – ny direktør

  1. juli 2009 blir helseforetakene Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Blefjell sykehus, alle i Helse Sør-Øst, slått sammen til ett helseforetak – Vestre Viken. Erik Omland (f. 1948) blir administrerende direktør for det nye helseforetaket. Omland har vært konstituert administrerende direktør for nystiftede Oslo universitetssykehus siden januar 2009. Han har lang erfaring med sykehusledelse, blant annet som administrerende direktør ved Sykehuset Asker og Bærum i 11 år. Omland har faglig bakgrunn som kirurg med spesialisering innen ortopedi.

  Beste foredrag innen medisinsk biokjemi

  Beste foredrag innen medisinsk biokjemi

  Erlend T. Aasheim (f. 1974) ble tildelt pris for beste foredrag under det årlige etterutdanningskurset i medisinsk biokjemi. Prisen deles ut av Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi og er på kr 4 000. Aasheim er assistentlege ved Hormonlaboratoriet, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus, Aker, og fikk prisen for innlegget Hypoglykemi etter fedmekirurgi: kasuistikk. Her beskrev han en pasient som utviklet episodisk postprandial hyperinsulinemisk hypoglykemi («sent dumpingsyndrom») to år etter en fedmeoperasjon. Dette sjeldne fenomenet kan oppstå hos pasienter som har fått koblet ut deler av tynntarmen. Tilstanden kjennetegnes ved at et raskt inntak av enkle karbohydrater fører til en svært uttalt insulinsekresjon, med påfølgende symptomatisk hypoglykemi 1 – 3 timer etter måltidet. Økt innsikt i de patogenetiske forholdene hos denne typen pasienter vil kunne gi oss nyttig kunnskap om et av våre største helseproblemer.

  Bovim direktør i Helse Midt-Norge

  Bovim direktør i Helse Midt-Norge

  Gunnar Bovim (f. 1960) er ansatt som administrerende direktør i Helse Midt-Norge. Han tar over etter Bjørn Erikstein, som siden i høst har vært konstituert i stillingen. Erikstein tiltrer nå som ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet.

  Bovim er professor i nevromedisin og kommer fra stillingen som administrerende direktør ved St. Olavs hospital. Frem til 2005 var han dekanus ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid, sier Bovim har utvist godt lederskap og kan vise til gode resultater i et viktig omstillingsarbeid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media