Sommer

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Når er det egentlig sommer? Etter primstaven regnes sommeren som halvåret fra 14. april (sommerdagen) til 14. oktober (vinterdagen). Den astronomiske sommeren varer fra sommersolverv til høstjevndøgn. Ut fra klimalæren er sommeren den perioden av året da den normale døgnmiddeltemperaturen er høyere enn 10 °C. På våre breddegrader kalles gjerne juni, juli og august for sommermånedene. I Tidsskriftet er det sommer når sommernummeret er sendt ut til leserne.

Vi i redaksjonen ønsker alle en god sommer! Neste nummer av Tidsskriftet utkommer 13. august.

Anbefalte artikler