Kunsten å forstå migrene

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Podoll, K

  Robinson, D.

  Migraine art

  The migraine experience from within. 379 s, ill. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 2008. Pris USD 35

  ISBN 978-1-55643-672-7

  Forbinder du migrene med noe trivielt og kjedelig, bør du kanskje lese dette. Migreneaura utgjør et bredt spekter av nevrologiske og nevropsykologiske symptomer. I 1870 foreslo Hubert Airy at den visuelle auraen ved migrene kunne representere et «veritabelt fotografi» av en sykelig prosess i hjernen. I dag tror vi at denne prosessen er det elektrofysiologiske fenomenet «cortical spreading depression». Likevel er migrene en gåtefull tilstand.

  Begrepet «migrenekunst» har tidligere vært omtalt i Tidsskriftet (1). Nå foreligger det altså en utgivelse basert på analyser av 562 tegninger og malerier av migrenøse opplevelser. Ved hjelp av drøye 300 illustrasjoner og omfattende tekst med nærmere 700 litteraturreferanser beskrives og tolkes symptomer. På denne måten formidles ikke bare migreneopplevelser, men også ideer om hvilke hjerneprosesser som kan være involvert. Hvordan sykdom kan bidra til menneskelig kreativitet og sågar religiøse og paranormale fenomener belyses også.

  Noe av innholdet, inklusive ti sider om ut-av-kroppen-opplevelser, befinner seg i grenselandet mellom vitenskap og metafysikk. Forfatterne forsøker å gi rasjonelle forklaringer, og de tråkker aldri over grensen til det useriøse. Et gjennomgående trekk er ønsket om å underbygge at en rekke fascinerende fenomener (cenesthopatia, macrosomatognosia, chromatopsia, autoscopia m.fl.) kan representere migreneaura, og at disse forekommer langt hyppigere enn det klinisk erfaring tilsier. Til tider er aurabegrepet utvannet, og av og til brukes begrepet «migrene» som symptombeskrivelse. Dette bidrar ikke til å styrke argumentasjonen.

  En åpenbar innvending er at ulike kunstneriske metaforer for samme fenomen kan være benyttet, og at disse er tolket som ulike fenomener. Det refereres ofte til anekdotiske pasientbeskrivelser fra slutten av 1800-tallet, en tid da hysteri var en utbredt forklaring på nevropsykologiske fenomener. At etiologien i enkelte tilfeller kan ha vært migrene, er nok sannsynlig, men andre tilstander som delir, psykose eller epilepsianfall kan ikke alltid utelukkes. Ifølge skeptikere finnes det ingen vitenskapelige rapporter om komplekse hallusinasjoner der gjeldende kriterier for migrene med aura er oppfylt eller der migrenen ikke er komplisert av epilepsi. Migrenekunstnerne som er beskrevet her, er ikke diagnostisert, og komorbiditet er følgelig ikke beskrevet. Når alt dette er sagt, er Migraine art både en kunstbok og en lærebok – med flott gjengitte illustrasjoner og en velformulert, om enn noe traust, saklig begrunnet tekst.

  Denne utgivelsen kompletterer et område av medisinen der det fortsatt er svært begrenset kunnskap. Den er et viktig bidrag til å unngå uheldig medisinsk reduksjonisme, og gir nødvendig innsikt for bedre å forstå migrene som sykdomstilstand og kulturelt fenomen. For å sitere Jonah Lehrer: «Vitenskapen trenger kunsten for å ramme inn mysteriet, men kunsten trenger vitenskapen for at ikke alt skal være et mysterium.» Migraine art er et omfattende, holistisk og uforliknelig bidrag til migrenens og spesielt migreneauraens semiologi. Den bør vekke interesse hos alle som på en eller annen måte er berørt av tilstanden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media