()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I spalten Medisinsk nytt i Tidsskriftet nr. 10/2009 omtales en ny og interessant studie om dødsårsaker hos 204 snøskredfataliteter i et kanadisk 21-årsmateriale (1). Studien viser at 75 % av ofrene dør av kvelning, 24 % av skader og bare 1 % av fatal hypotermi. Det hevdes i et intervju med Øyvind Thomassen fra Haukeland universitetssykehus at det ikke er «gjort noen studier på dødsårsaken hos dem som blir tatt av skred i Norge, men fra Alpene er det publisert en del».

  Vi publiserte tilsvarende originale funn allerede i 1989 i en studie om dødsårsaker og dødsmekanismer hos norske snøskredofre. I artikkelen redegjorde vi for autopsifunnene hos 12 omkomne i to norske snøskred. Det største skjedde i Vassdalen 5.3. 1986, der 31 unge norske soldater ble tatt av skred og 16 omkom. I studien, for øvrig det største autopsimateriale fra omkomne i ett og samme snøskred, viste vi at de fleste døde av asfyksi (2). Vi publiserte samtidig og senere flere artikler om snøskred i Tidsskriftet, der vi også gjennomgikk dødsårsaker og skademekanismer i snøskred (3, 4). Senere europeiske autopsimaterialer har bekreftet våre funn (5).

  Det er markante forskjeller mellom autopsimaterialer fra Norge/Europa og materialer fra USA/Canada, spesielt i andelen traumefataliteter. En forklaring på dette kan være at hele 43 % av de 204 kanadiske snøskredfatalitetene var knyttet til heliskikjøring og bruk av snøskuter (6). Tallene kan styrke argumentene for en fortsatt restriktiv norsk politikk angående frislipp av disse to aktivitetene. I Norge er det i gjennomsnitt 3 – 5 dødsfall i snøskred hvert år, med Troms som det mest snøskredutsatte fylket. I dette fylket har 17 personer omkommet i snøskred siden vinteren 1995 – 96. Nyere forskning gir viktige bidrag til forebygging og akuttinnsats, samtidig som det er viktig å ta vare på kunnskap som bygger på erfaringer fra lokale forhold her i landet.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media