Bedre selvfølelse?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Øistad, G.

  Selvfølelsen

  243 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 295

  ISBN 978-82-05-38476-7

  Det er ikke til å komme fra at det som kjennetegner mange leger som strever med å klare jobben, er lav selvfølelse og dermed økt sårbarhet for det emosjonelle presset som jobben ofte innebærer. Noen søker derfor psykoterapi for seg selv, andre prøver å bedre selvfølelsen på egen hånd. Det finnes en rekke såkalte selvhjelpsbøker på markedet. Mange av dem skjemmes av altfor enkle oppskrifter.

  Det er ikke tilfellet med denne. Forfatteren, som er psykolog, har tydeligvis satt seg som mål å gi en nyansert innføring både i begrepet «selvfølelse» og i ulike teorier som forklarer hvordan selvfølelsen utvikles og opprettholdes og hvordan man selv kan arbeide for å øke eller i hvert fall ikke undergrave sin egen selvfølelse. Dette gjør hun i et språk som er akkurat så faglig at det passer for leger, og på en så interessant og motiverende måte at flere sikkert vil få lyst til å prøve noen av forslagene.

  Dette er ikke noen fullstendig lærebok i selvfølelse, dertil mangler det en gjennomgang av de viktigste begrepene i selvpsykologien og hos psykologen Susan Harter. Sistnevnte har et viktig poeng når det gjelder å forstå hvorfor leger kan miste selvfølelsen så totalt iblant. Hun mener at den generelle selvfølelsen kan ses på som en kake som består av ulike biter selvfølelse: som forelder, som partner, som barn, som yrkesmenneske, som idrettsutøver osv. Hvis en av bitene, for eksempel «legebiten», er uforholdsmessig stor sammenliknet med de andre, vil det være et særlig hardt slag mot selvfølelsen ikke å fungere godt i yrkesrollen. De andre kildene til å opprettholde selvfølelsen er da for små og svake til å falle tilbake på – dermed ligger depresjonen på lur.

  Selvfølelse er heller ikke noen fullstendig lærebok i styrking gjennom psykoterapi. Dertil er den for sparsom med psykodynamisk stoff. De kliniske vignettene er imidlertid illustrerende. Og forfatteren får godt frem en del av de metoder som man selv kan bruke for å fremme en mer nyansert følelse av seg selv og en sterkere følelse av å være verdig sammen med andre. Og selv om man ikke ønsker drive med slike selvøvelser, er det her stoff til ettertanke for noen hver når det gjelder spørsmålet om hvordan vi tar vare på vår egen selvfølelse – og hvilke kilder vi kan hente selvfølelse (og selvtillit) fra i våre egne liv, vi som også skal hjelpe andre med til å bli tryggere på seg selv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media