Høyt østrogennivå gir risiko for brystkreft

Doktoravhandlinger Onkologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overvektige kvinner som er lite aktive fysisk, som hadde lav fødselsvekt og fikk første menstruasjon i ung alder, har ofte høye østrogennivåer. Dette gir økt risiko for brystkreft.

  Aina Emaus. Foto nyebilder.no
  Aina Emaus. Foto nyebilder.no

  Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner. I Norge er brystkreft også vanligste dødsårsak hos kvinner i alderen 35 – 55 år. Antall nye brystkrefttilfeller øker parallelt med økende forekomst av overvekt og lite fysisk aktivitet i befolkningen. I avhandlingen Metabolic profile, physical activity, estradiol and breast cancer har Aina Emaus undersøkt faktorer som påvirker brystkreftrisiko og overlevelse.

  – Resultatene viser at kvinner som hadde lav fødselsvekt, som får første menstruasjon i ung alder og er overvektige senere i livet, ofte får høye daglige østrogennivåer. Dette kan påvirke risikoen for å utvikle brystkreft. Vi ser også at lite fysisk aktivitet sammen med en ugunstig metabolsk profil påvirker nivået av østrogen. Dette kan også gi økt risiko for brystkreft. I oppfølgingsstudien av brystkreftpasientene fant vi at overvekt og lite fysisk aktivitet både før og etter diagnosen påvirker overlevelsen, sier Emaus.

  Resultatene er basert på data fra den norske EBBA-studien og helseundersøkelser med 40 000 kvinner i Finnmark, Oppland og Sogn og Fjordane i perioden 1974 – 87. I de fylkesvise helseundersøkelsene ble metabolsk profil og fysisk aktivitet målt. I perioden 1974 – 2005 fikk 1 364 av kvinnene brystkreft, og disse er fulgt i åtte år i gjennomsnitt.

  Emaus disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 27.3. 2009.

  Ordforklaringer

  EBBA-studien: Energy Balance and Breast cancer Aspects. I denne studien deltok 204 kvinner i alderen 25 – 35 år.Østrogennivået i spyttet ble målt daglig gjennom menstruasjonssyklusen.Det ble også samlet informasjon om fødselsvekt, alder ved første menstruasjon, fysisk aktivitet og metabolsk profil.

  Metabolsk profil: Kroppssammensetning, blodtrykk, blodsukker og fettstoffer i blodet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media