Barn av rusmisbrukere må få et bredere opplegg

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lisbet Sandtorv og medarbeidere tar i en artikkel i Tidsskriftet nr. 4/2009 opp hvordan det går med barn av mødre som er under legemiddelassistert rehabilitering (1). Undertegnede hadde i 1960-årene ansvar for en enhet som tok seg av kvinner med svære psykiske vanskeligheter etter fødselen. Som de første i Norden hadde vi med barnet for å fremme tilknytningen mellom mor og barn. Senere ble også ektefellen inkludert i avdelingen som nattpasient. Vi hadde familiegruppe, ektepargruppe samt flerfamiliegruppe (2).

  Noen kvinner med rusproblemer slutter med misbruket når de blir gravide. I den aktuelle artikkel seponerte en av kvinnene buprenorfin halvveis i svangerskapet, og barnet hadde ikke abstinens etter fødselen. Forfatterne maner til et bredere opplegg for disse kvinnene. Metadon og bufenorfin bør vike for et bedre opplegg med gode relasjoner. Da vil barna få det bedre!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media