Legemidler ved pollenallergi, graviditet og amming

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gravide og ammende er blant mange som plages med pollenallergi. Et generelt råd som fremdeles står fast, er at legemidler til gravide og ammende så langt som mulig kun skal brukes på helt klare indikasjoner. De som allikevel er så plaget at de må ha systemisk behandling, har i mange år vært henvist til førstegenerasjons antihistaminer på grunn manglende dokumentasjon for nyere legemidler. Imidlertid er det nå klart at dokumentasjon for annengenerasjons antihistaminer ikke tilsier en økt risiko for misdannelser ved bruk i første trimester. RELIS har nylig laget en oppsummering over hvilke legemidler for systemisk behandling og lokalbehandling som kan være aktuelle til disse pasientgruppene. Oppsummeringen er lagt ut på RELIS’ hjemmeside (1). Det er noe forskjell mellom de ulike typer annengenerasjonsmidler når det gjelder dokumentasjonsnivå (tab 1). Cetirizin/levocetirizin så vel som loratadin/desloratadin kan trygt anbefales gjennom hele svangerskapet til gravide som trenger behandling for pollenallergi. Annengenerasjons antihistaminer anses også som førstevalg til kvinner som ammer.

  Tabell 1

  Annengenerasjons antihistaminer til systemisk bruk

  Substans

  Handelsnavn

  Bruk under graviditet

  Bruk under amming

  Loratadin

  Clarityn

  Ja

  Ja

  Desloratadin

  Aerius

  Ja

  Ja

  Ebastin

  Kestine

  Ja¹

  ²

  Fexofenadin

  Telfast, Nefoxef

  Ja¹

  Ja

  Cetirizin

  Zyrtec, Reactine

  Ja

  ²

  Levocetirizin

  Xyzal

  Ja

  ²

  [i]

  [i] ¹ Anses som trygt, men det er noe mindre dokumentasjon enn for øvrige annengenerasjons antihistaminer

  ² Data på overgang til morsmelk mangler. Anses som annetvalg etter loratadin/desloratadin og fexofenadin ved amming

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media