()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi ønsket med vårt innlegg å skape debatt og bidra til at fremtidig medisinsk teknologi ikke blir gjenstand for dokumentasjonskrav som forsinker innføringen, slik det skjedde med PET. Vi er helt enige i at det må foreligge god dokumentasjon og at det må stilles strenge krav før ny teknologi innføres.

  Makten i en rapport fra Kunnskapssenteret er stor. Urealistiske krav, som vi mener det ble stilt for PET, gagner verken forskning eller klinisk virksomhet. Selv om man ved Kunnskapssenteret hevder at deres rolle i prosessen ikke er å gi anbefalinger, men utelukkende å fremlegge kunnskapsgrunnlaget, kan politikerne oppfatte det annerledes. Etter at vi hadde påpekt at Norge var et av ytterst få land i Europa uten PET-skanner, fikk undertegnede brev fra daværende helseminister Høybråten, som var helt klar på at man allikevel måtte vente med å introdusere PET i Norge. Begrunnelsen var at teknologien ifølge rapporten fra Kunnskapssenteret kun var eksperimentell metodikk.

  Vi er helt enige i at veien videre bør gå gjennom nasjonale retningslinjer. Vårt syn er imidlertid at litteraturen som legges til grunn, ikke utelukkende må være randomiserte, blindede studier med påvist overlevelse og sparte kostnader som hovedvariabler. Slike studier er først og fremst utviklet for evaluering av forskjellige behandlinger, de er mindre egnet for evaluering av medisinsk teknologi (1). Ny teknologi evalueres best ved sammenlikning med eksisterende metodikk, men når den nye gir høy tilleggsgevinst, blir det få randomiserte studier. Ved fremtidig evaluering av ny medisinsk teknologi må det kunne legges vekt også på slike sammenliknende studier.

  For oss som diagnostikere er beviselig bedret diagnostikk et viktig delmål. Vi utøver vårt fag for å gi klinikerne best mulig kort på hånden for å kunne gi optimal behandling – det er derfor det utføres bildediagnostikk. Når det ved neste korsvei kan dokumenteres at en teknologisk nyvinning definerer en sykdomstilstand bedre enn tidligere, må eventuelle kostnader og bivirkninger utredes. Først når riktigere behandling er valgt på bakgrunn av bedret diagnostikk, vil man kunne måle økt overlevelse og sparte kostnader. Skjønt – økte kostnader for bedret diagnostikk kan være et korrekt valg. Vi leser av deres innlegg at vi langt på vei er enige.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media