Minileder

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Charlotte von der Lippe

Verdens helse

Fra redaktøren

Brev til redaktøren

Preben Aavitsland
Bjørn G. Iversen
Hanne Nøkleby

Rettelser

Sverre Rørtveit
Steinar Hunskår
Knut-Arne Wensaas
Kristian A. Simonsen
Guro Rørtveit

Kommentar

Originalartikkel

Morten Klouman
Arne Åsberg
Tor-Erik Widerøe

Oversiktsartikkel

Stig Norderval
Mona Rydningen
Rolv-Ole Lindsetmo
Dag Lein
Barthold Vonen
Tor Atle Rosness
Per Kristian Haugen
Knut Engedal

Medisinen i bilder

Karl Bjørnar Alstadhaug
Roar Kloster

Noe å lære av

Ann Marit Gilje
Per Kristian Knudsen
Knut Øymar

Kronikk

John-Kåre Vederhus
Bjørg Hjerkinn
Øistein Kristensen

Helse og jus

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Hans H. Elverland
Sven Conradi
Svend Rand-Hendriksen
Bjørn Tore Gjertsen
Håkon Lasse Leira

Aktuelt i foreningen

Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen
Anders Taraldset

Intervju

Oss imellom

Gunn Marit Seberg
Guro Slettemark