Omskjæringspolitiske diskusjoner

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Talle, Aud

  Kulturens makt

  Kvinnelig omskjæring som tradisjon og tabu. 172 s, ill. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2010. Pris NOK 300

  ISBN 978-82-7634-801-9

  Aud Talle har jobbet både med omskjæring og med de kulturene som praktiserer omskjæring lenge før dette ble hete poteter i medier og politikk. Hun har den fordelen at hun kjenner fenomenet i de landene kvinnene kommer fra – Somalia, Etiopia, Tanzania, og i de landene noen flytter til: Norge, England. Hun har skrevet om problemet før. Denne gangen er en av grunnene til at hun skriver, at den norske debatten har sporet litt av. Boken er hennes innlegg i en debatt der det er mange synsere og relativt få forskere. Aud Talle er helt klar selv. «Mitt argument i debatten er at arbeidet mot omskjæring må bygge på grunnleggende kunnskap om fenomenets natur og omfang, og baseres på den åpne samtalen,» skriver hun i forordet.

  Innholdet er delt inn i flere ulike dialoger. I starten tar hun for seg hva slags følelser som knytter seg til debatten om omskjæring og hvordan dette virker på oss. Som antropolog presenterer hun et dilemma de i hennes fag må bakse mer med enn leger gjør: kulturrelativismen, kort fortalt at man både skal forsøke å forstå og ikke fordømme den måten andre gjør ting på, selv om det for oss kan virke rart eller til og med barbarisk. Diskusjonen om dette er kanskje viktigere for samfunnsvitere enn for medisinere, men det er også bakteppet for den videre disposisjonen av boken. Omskjæring som fenomen er bra beskrevet, både hva det er, hvor det praktiseres og hva som er årsakene til at det fortsetter. Det er for en stor del kjent kunnskap for de av oss som er inne i fenomenet også fra den medisinske siden.

  Det Talle kan mye om, som bidrar til at denne boken har en særegen plass, er de kulturelle, globale og sosiale prosessene som er medvirkende til at fenomenet endres og opphører. Dette er gradvise prosesser som må forstås innenfra. Somaliere og etiopiere i eksil har et annet syn på omskjæring enn sine medsøstre i hjemlandet. Endringen fremmes på ulike måter, ikke bare gjennom tvang og trusler om rettssaker og politi. Likevel viser Talle frem noen politiske hendelser i vår del av verden: både mediepåstander hentet nesten ut av løse luften, forslaget om tvungen underlivsundersøkelse av somaliske skolebarn, og rettssaker i våre naboland beskrives med et kritisk blikk. Sånn sett blir boken i veldig stor grad et argument i en viktig, pågående debatt, selv om grenseland mot fag og lærebok ikke er helt klart. Talle har bred kunnskap og empirisk bakgrunn. Heldigvis er det etter hvert noen andre som deler denne typen kunnskap, og som dessuten har erfaring fra endringsarbeid i praksis også i Norden. Det finnes en forskergruppe om kvinnelig omskjæring som er et nordisk nettverk (Forskning om kvinnelig omskjæring, FOKO). Det finnes somaliere som selv tar tak i fenomenet. Talles bok er en viktig dokumentasjon av hvor vi bør stå, og hvor vi kan gå. Den er også en bok som tar mediene på alvor samtidig som den er uhyre kritisk mot de samme mediene. Og det er flott.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media