Kliniske kjennetegn i oftalmologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kanski, Jack J.

  Signs in ophthalmology

  Causes and differential diagnosis. 432 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier, 2010. Pris USD 149

  ISBN 978-0-7234-3548-8

  Jack J. Kanskis bøker er velkjente oppslagsverk blant dagens øyeleger. Målgruppen for denne utgaven, som er en illustrert oversikt over kliniske tegn og karakteristiske funn ved ulike øyesykdommer, er leger under utdanning i øyesykdommer. Særlig i den første delen av utdanningen, hvor man skal tilegne seg mange nye og ukjente faguttrykk og lære å finne ofte subtile sykdomskjennetegn, kan denne boken være til god hjelp. Men også andre leger som møter pasienter med øyesymptomer og har behov for å slå opp i et oppslagsverk med bilder og med kort beskrivelse av de klassiske kjennetegnene, vil kunne ha glede av den. Bilder av de mer sjeldne tilstander gjør at den også kan være til nytte for den erfarne øyespesialist.

  Jeg er enig med forfatteren i at diagnostikken av øyesykdommer i høy grad baserer seg på korrekt observasjon og tolking av kliniske tegn. Disse presenteres som et opplagsverk med fotografisk fremstilling av ulike sykdomstegn med kortfattet tekst. Der det er hensiktmessig følger en passende tabellmessig oversikt over sykdommer som kan ha disse spesifikke kjennetegn. I tillegg gjør forfatteren oppmerksom på mulige ledsagende funn («look for»), som kan være av stor betydning for å stille den riktige diagnosen. Flere faguttrykk presenteres med en kort og presis definisjon, og der det passer nevnes mulige differensialdiagnoser. Håndillustrasjoner viser avvikende pupillære reaksjoner, mens en serie med bilder demonstrerer klassiske funn ved unormale øyebevegelser og posisjon av øynene i forskjellige blikkretninger. Avslutningsvis presenteres kliniske tegn ved generelle sykdommer som ofte ledsages av øyesykdom.

  Kvaliteten på bildene er god, men ikke fremragende. På de fleste er det lett å se detaljene som bildene skal illustrere, selv om fargekvaliteten er noe dårligere enn ønskelig. Det er enkelt å slå opp i boken, stoffet er oversiktlig med fargerik tekst og ikke overlesset layout. Jeg har stort sett funnet det jeg ønsket å finne av de klassiske kjennetegn.

  Med papirutgaven følger også adresse til nettutgaven som det er lett å få tilgang til. Også her viste min dataskjerm noe lavere kontrastkvalitet enn jeg kunne ønske meg. Ifølge forfatteren kan bildene brukes i undervisning. Det er et verdifullt tilleggspoeng, fordi det ofte er vanskelig å finne gode bilder som illustrerer nettopp de kjennetegn som er karakteristiske for den øyesykdom man vil lære om.

  Alt i alt synes jeg at boken svarer til forventningen om en rask og oversiktlig orientering om viktige kliniske kjennetegn i oftalmologien, hvor andre mer omfattende oppslagsverk selvfølgelig må benyttes videre i diagnostikk og behandling av øyesykdommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media