Orden på svimmelheten

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hansson, Eva Ekvall

  Yrsel

  Utredning och handläggning. 126 s, ill. Stockholm: Läkartidningen Förlag, 2011. Pris SEK 245

  ISBN 978-91-978805-2-7

  Boken bygger på et temanummer i Läkartidningen i 2009 om svimmelhet og utgår i hovedsak fra vestibularismiljøene i Malmö og Lund. Det er lagt vekt på praktisk diagnostikk og behandling. Vestibularisapparatets anatomi og patofysiologi er ikke nærmere omtalt. Målgruppen er i første rekke allmennleger, legevakter og sykehusavdelinger som mottar akutt svimle pasienter.

  De 11 kapitlene er skrevet av sju forfattere. Her beskrives hva som må vektlegges ved anamnese ved svimmelhet. Sammen med målrettet undersøkelse settes man i stand til i skille mellom perifer og sentral svimmelhet. Ved hjerneslag kan det forekomme svimmelhet i ulike former. Bokens anvisninger om anamnese og klinisk undersøkelse bør diskuteres av øre-nese-hals-leger og nevrologer i Norge for mer rasjonell omsorg for pasienter med sykdom i vestibularisapparatet slik at de på et tidlig stadium kan skilles ut fra gruppen av slagpasienter. Spesielt gis det anvisninger som kan føre til mer målrettet bruk av kostbar bildediagnostikk. Den diagnostiske betydningen av detaljer i anamnesen som svimmelhet som debuterer akutt om morgenen idet man skal stå opp fra sengen, og Tumarkin-anfall (otolittkrise, «drop-attack») er behørig omtalt. Det er verdt å legge merke til hvordan kalorisk vestibularisundersøkelse er i ferd med å miste sin betydning i diagnostikk av svimmelhet, mens impulstest og andre øyemotorikktester har god diagnostisk verdi.

  Det er et godt kapittel om svimmelhet hos eldre med utgangspunkt i multisensorisk svikt. På den annen side er det viktig å huske at også gamle mennesker kan få akutt svimmelhet med bakgrunn i sykdom i vestibularisapparatet. Dette er praktisk viktig og sjelden omtalt i faglitteraturen. Migreneekvivalent svimmelhet og svimmelhet utløst fra nakken blir diskutert i likhet med psykogen svimmelhet. I tillegg til spesifikke behandlingsmetoder for enkelte lidelser i vestibularisapparatet legger forfatterne stor vekt på rehabilitering gjennom så mye fysisk aktivitet som mulig. Sykmelding ved svimmelhet bør unngås utover det som er absolutt nødvendig.

  Figurer som forklarer manøvrer for diagnostikk og behandling, er av god kvalitet og bør studeres av personell som vil ta seg av svimle pasienter. Faktaruter og tabeller gjør det lettere å få oversikt over systematikken i stoffet. Hvert kapittel er utstyrt med et begrenset antall oppdaterte og sentrale referanser. Bokens register er kort og dekkende. Det kan være vanskelig å forstå og stille de rette spørsmålene til pasienter som er svimle eller klager over dårlig balanse. Boken er til hjelp med det. Kunnskapen om svimmelhet har utviklet seg mye de senere årene. Praktisk diagnostikk og behandling av svimle pasienter er dekket på en oppdatert og lett forståelig måte i tråd med gode svenske tradisjoner i vestibularisapparatets sykdommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media