Ønsker styrket samarbeid

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen vil styrke samarbeidet mellom fastleger og jordmødre.

  Foreningen etterlyser bedre samhandlingsmodeller i arbeidet med å styrke kapasiteten og kvaliteten i den kommunale jordmortjenesten. Det gikk frem av en høring i Stortingets helse- og omsorgskomité 9. mai.

  Legeforeningen støtter hovedmålsettingen i representantforslaget og mener det er behov for flere jordmødre. Men det er viktig at utfordringene for kommunale jordmortjenester ikke ses isolert. – Samarbeid mellom fastleger og jordmødre bør styrkes og samordnes, fremhever president Torunn Janbu. Fremtidens fastlegesenter kan utvides slik at de også inkluderer og samlokaliserer andre yrkesgrupper, gjerne jordmødre samt også helsestasjonsvirksomhet med blant annet helsesøstre. – Det er også mulig å legge til rette for mer fleksible åpningstider der det lar seg gjøre, sier Janbu.

  Legeforeningen mener første svangerskapskontroll bør foregå hos fastlegen. Allmennlegene anbefaler at det lages lokale samarbeidsavtaler med jordmødrene om hvordan vanlig oppfølging kan gjøres. Hensikten må være å få ned antall kontroller av friske gravide. – God samhandling i førstelinjen vil også gjøre det lettere å identifisere og prioritere de som har behov for vurdering i spesialisthelsetjenesten, før og etter fødsel, sier Torunn Janbu.

  Les mer: www.legeforeningen.no/id/173196.0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media