Praktisk og berikende om multifunksjonshemmede

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Horgen, Turid

  Slåtta, Knut

  Gjermestad, Anita

  Multifunksjonshemming

  Livsutfoldelse og læring. 305 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. Pris NOK 379

  ISBN 978-82-15-01766-2

  Boken handler om hvordan barn og voksne med multifunksjonshemninger kan få økt livskvalitet. Hovedpersonene har ingen felles diagnose, og deres medisinske tilstand blir stort sett bare beskrevet ut fra deres funksjonsevne. De som beskrives har imidlertid omfattende funksjonsnedsettelser med store bevegelsesvansker, redusert syns-, hørsels-, og sansefunksjoner samt somatiske problemer. De behøver hjelp i alle dagliglivets aktiviteter, og har store kommunikasjonsproblemer.

  Gjennom 16 kapitler tar ulike forfattere oss med på en opplevelsesverden for både terapeut og pasient som berører og beriker. Forfatterne har såvel faglige kvalifikasjoner som personlige erfaringer i arbeid med denne gruppen. De presenterer praktiske, enkle råd for hvordan man kan bidra til å skape optimal livsutfoldelse og læring for enkeltindivider med omfattende multifunksjonshemninger, og de presenterer også faglige teorier rundt opplevelser og læring for personer med de mest utfordrende kommunikasjonsvansker.

  Teksten er relativt godt illustrert med bilder, noe som letter forståelsen av hvilke utfordringer man her står overfor. Hvert kapittel følges av litteraturhenvisninger, og viser at det er forsket en del på dette området, men kanskje enda mer at det er store utfordringer for videre forskning. Ikke minst kunne man tenke seg at forskning med kombinasjon av spesialpedagogiske intervensjoner og nyere medisinsk funksjonsdiagnostikk kunne være av interesse og nytte.

  Denne boken egner seg både som lærebok og som en praktisk oppslagsbok for alle som har med multifunksjonshemmede å gjøre. Den er kanskje mest aktuell for fagpersoner som arbeider med spesialpedagogiske utfordringer, men den er også så praktisk og lettlest at ikke-fagpersoner som har med multifunksjonshemmede å gjøre vil få mange nyttige råd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media