Forskning er avgjørende for god kvalitet

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forskning som kvalitetsindikator for helsetjenesten var ett av temaene som ble grundig belyst under LVS forskningspolitiske konferanse i slutten av april.

  – Er forskningen pynten eller er den selve kaken, spurte møteleder Anne Spurkland da hun introduserte de tre foredragsholderne.

  – Vår visjon er at forskningen i Helse Sør-Øst skal tilstrebe høyeste kvalitet, baseres på samarbeid og god ressursutnyttelse og komme pasienten til gode, sa Torgils Vaage, forskningssjef i Helse Sør-Øst. – Det skal være et tett samarbeid mellom forskning og klinikk. Helse Sør-Øst har en høy andel fullførte doktorgrader, og vi ser også at økt forskning gir økte resultater. Forskningsinnsatsen i helse Sør-Øst gir forventet vekst, sa han.

  Legeforeningens president Torunn Janbu viste i sitt innlegg til Legeforeningens satsingsområder om kvalitet og forskning. – Forskning er avgjørende for god kvalitet. Men god kvalitet er et resultat av en rekke faktorer – fagutvikling, forskning og utdanning. Forskning og utdanning er basis for god behandling og fagutvikling, sa Janbu. – Vi må sikre implementering av ny viten og kvalitet i medisinsk praksis, understreket hun og viste til at dette også er forankret i Legeforeningens formålsparagraf, i medisinskvitenskapelig virksomhet og i Prinsipp- og arbeidsprogrammet. Men hvordan måle forskning, spurte hun. – Det er ikke nok bare å telle artikler. Forskning, fagutvikling og integrert forskning må inn som et eget område i kvalitetsindikatorarbeidet, mente Janbu.

  – Medisinsk og helsefaglig forskning er det største forskningsfeltet i Norge. Denne forskningen vil kunne bidra til bedre kvalitet i helsetjenesten på et nasjonalt nivå, sa Geir Bukholm fra Kunnskapssenteret. Han mente det vil være hensiktsmessig å kartlegge effekten av medisinsk forskning på helsetjenestens kvalitet og på befolkningens helse. Medisinsk og helsefaglig forskning vil trolig kunne bidra til bedre helse i befolkningen, mente han.

  Ny leder i LVS

  Ny leder i LVS

  Kirsti Ytrehus, Universitetet i Tromsø, ble valgt til ny leder i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) på foreningens årsmøte. Med seg i styret får hun Anne Spurkland, Universitetet i Oslo, Helge Bjørnstad-Pettersen, NTNU, Christian Vedeler, Universitetet i Bergen og Espen Saxhaug Kristoffersen, Universitetet i Oslo.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media