Kreftoverlevere har vansker med å få jobb

Nyheter Allmennmedisin Onkologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overlevende etter kreft er oftere arbeidsløse sammenliknet med den øvrige befolkningen. Det viser en ny Cochrane-analyse.

  Analysen omfattet randomiserte, kontrollerte studier (n = 14) og kontrollerte før- og-etter-studier (n = 4) med fokus på psykologiske, fysiske, medisinske eller multidisiplinære intervensjoner til kreftpasienter med henblikk på arbeidssituasjon. Det var i alt 1 652 deltakere (1).

  Eneste signifikante funn var at en multidisiplinær intervensjon med både fysiske og psykologiske komponenter førte til at en høyere andel kom tilbake til arbeid (OR 1,87; 95 % KI 1,07 – 3,27). Verken psykologiske intervensjoner, medisinske interversjoner eller fysisk aktivitet påvirket arbeidssituasjonen signifikant. Det ble ikke funnet påvirkning ved noen av intervensjonene i forhold til livskvalitet.

  Mange kreftpasienter har fortsatte problemer med tretthet, smerter og depresjon, ifølge de nederlandske forfatterne, som mener at en multidisiplinær innsats kan øke andelen pasienter som kommer i arbeid igjen.

  – Undersøkelsen dokumenterer at mange kreftpasienter har senfølger av både fysisk, psykisk og sosial art, herunder også vansker med å få tilknytning til arbeidsmarkedet. Dokumentasjonen for hvordan vi best kan hjelpe, er mangelfull, men mye tyder på at hjelpen bør gis over lengre tid og at den skal være flerdimensjonal. Det er stort behov for forskning og utvikling av evidensbaserte hjelpetiltak, slik at flere tidligere pasienter kommer tilbake i arbeid, sier Frede Olesen i Kræftens Bekæmpelse til Ugeskrift for Læger (2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media