Influensapandemien hausten 2009 i ein vestlandskommune

Sverre Rørtveit, Steinar Hunskår, Knut-Arne Wensaas, Kristian A. Simonsen, Guro Rørtveit Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 675 – 9

I litteraturlisten er korrekt gjengivelse av referanse 5 og referanse 15 som følger:

5. Folkehelseinstituttet. Statusrapport om ny influensa A (H1N1) versjon 2,23. Oktober 2009. www.fhi.no/dokumenter/0c20db9282.pdf (12.6.2010).

15. Folkehelseinstituttet. Statusrapport om ny influensa A (H1N1). 8. oktober 2009. www.fhi.no/dokumenter/afee12f0e5.pdf (20.5.2010).

Anbefalte artikler