Influensapandemien hausten 2009 i ein vestlandskommune

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 675 – 9

  I litteraturlisten er korrekt gjengivelse av referanse 5 og referanse 15 som følger:

  5. Folkehelseinstituttet. Statusrapport om ny influensa A (H1N1) versjon 2,23. Oktober 2009. www.fhi.no/dokumenter/0c20db9282.pdf (12.6.2010).

  15. Folkehelseinstituttet. Statusrapport om ny influensa A (H1N1). 8. oktober 2009. www.fhi.no/dokumenter/afee12f0e5.pdf (20.5.2010).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media