()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er sol og sommer. Men får befolkningen nok vitaminer gjennom naturlige vitaminkilder? Dette spørsmålet har vært stilt mange ganger gjennom tidene, også i Tidsskriftet nr. 18/1938. I en artikkel (Tidsskr Nor Lægeforen 1938; 58: 1062 – 84) gjennomgås vitamin for vitamin med dets kilder og mengdeangivelser, mye testet ved dyreforsøk.

  Vitamininnholdet i friske og hermetiske næringsmidler.

  Vitamininnholdet i friske og hermetiske næringsmidler.

  Av Gulbrand Lunde, Stavanger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media