Ikke for lite, ikke for mye

Marit Nylund Om forfatteren
Artikkel

Det er sol og sommer. Men får befolkningen nok vitaminer gjennom naturlige vitaminkilder? Dette spørsmålet har vært stilt mange ganger gjennom tidene, også i Tidsskriftet nr. 18/1938. I en artikkel (Tidsskr Nor Lægeforen 1938; 58: 1062 – 84) gjennomgås vitamin for vitamin med dets kilder og mengdeangivelser, mye testet ved dyreforsøk.

Vitamininnholdet i friske og hermetiske næringsmidler.

Av Gulbrand Lunde, Stavanger.

Anbefalte artikler