Pasienter med artrose har økt mortalitet

Nyheter Allmennmedisin Revmatologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med artrose i kne eller hofter har økt mortalitet sammenliknet med allmennbefolkningen. Det viser en ny studie fra England.

  Deltakerne ble rekruttert fra The Somerset and Avon Survey of Health, som er en populasjonsbasert kohortstudie med 28 000 personer over 35 år som er tilfeldig utvalgt fra 40 allmennpraksiser i Sørvest-England. Studien omfattet 1 163 pasienter som hadde radiologisk bekreftede symptomer på artrose i kne eller hofter (1). Deltakerne fylte ut spørreskjemaer og gjennomgikk en klinisk undersøkelse. Oppfølgingstiden var 14 år (median).

  Artrosepasientene hadde økt overordnet dødelighet i forhold til den generelle befolkningen (SMR 1,55; 95 % KI 1,4 – 1,7). Dødeligheten var særlig forhøyet ved kardiovaskulær og demensassosiert sykdom. Dødeligheten økte med alder, for menn, selvrapportert diabetes, kreft, hjerte- og karsykdom og nedsatt gangfunksjon. Forfatterne mener at behandlingen blant annet bør baseres på å øke pasientenes fysiske aktivitet.

  – Studien aktualiserer viktigheten av veiledning i mosjon som respekterer pasientenes fysiske begrensninger, og at vi fastholder fokus på komorbiditet hos våre kroniske pasienter, sier Niels Kristian Kjær ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media