()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet 13.4. 2011 truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Helse Fonna HF, Stord sjukehus som utdanningsinstitusjon i ortopedisk kirurgi gruppe II.

  Årsmøter i NORSAM og LSA

  Årsmøter i NORSAM og LSA

  Også i år arrangeres årsmøtene for NORSAM og LSA samtidig, i Kristiansand 25. august. I tilknytning til årsmøtene avholdes et todagers årsmøtekurs som skal omhandle alle sider ved kompetansegrunnlaget for folkehelsearbeidet fra torsdag 25. til fredag 26. august. Årsmøtene, valg, prisutdeling og festlig lag blir torsdag.

  Det planlegges å utdele to priser. Forslag på kandidater til de to prisene «Fakkelbæreren» og «Fyrbøteren» kan sendes til Vegard Vige vegard.vige@kristiansand.kommune.no (Fakkelbæreren) og Barbro Kvaal ba-e-kv@online.no (Fyrbøteren).

  Mer informasjon om årsmøtene og kurset kommer på foreningenes hjemmesider: www.legeforeningen.no/lsaog www.legeforeningen.no/norsam

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media