()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Knut Skyberg (61) nyvalgt leder i Namf har musikk fra 60-tallet, spesielt The Hollies fra Manchester, med flere hits enn The Beatles fra 1964–1979, som sin store hobby. I forbindelse med 60-årsdagen fikk han gruppen til Norge med utsolgt konsert på Sentrum scene. Overskuddet ble gitt til et lite sykehus i fjellene i Nepal. Dette var så inspirerende at han valgte å sette opp nye støttekonserter med The Hollies i Oslo og i Trondheim i september i år. Olavshallen er nær utsolgt, og Sentrum scene står med «få billetter», så det er sikret et pent overskudd til sykehuset.

  – Dette er en flott måte å kombinere hobby og fag. Det er fint at så mange leger er opptatt av musikk. Vi som arbeider innen forebyggende medisin burde visst mer om hvordan musikkopplevelse virker helsefremmende, sier han.

  Selv startet han å spille munnspill i 50-årsalderen. Det har allerede gitt ham mange gleder på turer i skog og fjell. Han er fortsatt aktiv speider og møter flere ganger i året godt voksne speidere til dugnad ved en primitiv hytte på Krokskogen. Da blir det sang, gitar og munnspill ved leirbålet.

  Skyberg er overlege og hovedtillitsvalgt ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Da han var heltids bedriftslege ved Standard Telefon og Kabelfabrik tok han doktorgraden på helseskader ved kabeloljer. Senere har han veiledet stipendiater på temaene inneklima, sykefravær og KOLS. Han er glad for at arbeidsmedisinen er inne i en svært positiv utvikling, både i sykehus og i bedriftshelsetjenesten, og vil gjennom Legeforeningen arbeide for at dette fortsetter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media