Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Beste oversiktsartikkel i Tidsskriftet 2010

  Beste oversiktsartikkel i Tidsskriftet 2010

  Tidsskriftets årlige møte for faglige medarbeidere ble avholdt på Soria Moria Hotell i Oslo 7. og 8. april 2011. Som sedvanlig ble tre oversiktsartikler publisert i Tidsskriftet det foregående år hedret med pris.

  54 oversiktsartikler ble publisert i 2010 (like mange som i 2009). De representerte de aller fleste fagfelter og steder i Norge og var enten spontant innsendt eller spesielt invitert til temaserier.

  Juryen, som besto av Cecilie Risøe, Elisabeth Swensen og Michael Bretthauer, la særlig vekt på relevans, faglig tyngde, presentasjon, illustrasjoner og språk.

  Førsteprisen på 30 000 kroner gikk til Robin Holtedahl (f. 1948) ved Sykehuset Buskerud for artikkelen Tvilsom dokumentasjon av effekten av pregabalin ved fibromyalgi, som ble publisert i Tidsskriftet nr. 10/2010.

  Dette er en investigativ artikkel om effekten av pregabalin ved fibromyalgi. Fibromyalgi er en vanlig tilstand, og temaet er derfor meget aktuell og interessant for Tidsskriftets lesere. Artikkelen er journalistisk gravearbeid iblandet god kunnskap om vurdering av medisinsk faglitteratur og metodologisk viten om kunnskapsoppsummering. Forfatteren avdekker på en prisverdig måte alvorlige misforhold ved medisinsk publisering av enkeltartikler og oppsummerende oversiktsartikler innen feltet. Leseren presenteres for den viktige forskjellen mellom klinisk viktige effekter og statistisk signifikans, noe som er appliserbart ikke bare på artikkelens tema, men på medisinsk forskning og dens anvendelse i klinisk praksis generelt.

  Annenprisen på 10 000 kroner gikk til Christian Rushfeldt (f. 1963) ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Kjetil Søreide (f. 1977) ved Stavanger universitetssjukehus for artikkelen Kirurgisk behandling av pilonidal sykdom, som ble publisert i Tidsskriftet nr. 9/2010. Pilonidal sykdom er en hyppig forekommende tilstand, ofte residiverende, med en undervurdert grad av lidelse i klinisk praksis. Den er vanskelig å behandle. Artikkelen er forbilledlig lettlest, språklig klar og med et entydig budskap. Den er rikt og instruktivt illustrert. Forfatterne redegjør fint for seleksjon av litteratur og egne kliniske erfaringer og kommer med gode praktiske råd til Tidsskriftets lesere.

  Tredjeprisen på 10 000 kroner gikk til Marianne Holm (f. 1959) ved Sykehuset Telemark for artikkelen Ekstrem selvneglisjering, som ble publisert i Tidsskriftet nr. 24/2010. Artikkelen omhandler et svært viktig tema som hittil er lite beskrevet – vanskelig i praksis, med mange etiske, faglige, juridiske dilemmaer som belyses svært godt av forfatteren. Artikkelen bygger både på litteratursøk og egne kliniske erfaringer, har en dagsordensfunksjon ved å lyssette fenomenet samt synliggjøre behovet for så vel forskning som handling.

  Imre Hercz hedret av kongen

  Imre Hercz hedret av kongen

  Imre Hercz (f. 1929) er tildelt Kongens fortjenstmedalje.

  Hercz er født i den ungarske delen av Romania. I mai 1944 ble han – 15 år gammel – deportert til konsentrasjonsleiren Auschwitz. Han ble befridd i Dachau i mai 1945, og lå på forskjellige sykehus fra 1945 til 1950. I 1952 kom han til Norge som «minusflyktning».

  Han tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1961 og ble godkjent spesialist i allmennmedisin i 1985. Turnustjenesten gjorde han ved Vestfold sentralsykehus i Tønsberg og på Vinstra i 1962 – 63. I årene 1963 – 70 var han bedriftslege og allmennlege i Brumunddal og grunnla den første legevakten der.

  I 1971 åpnet Imre Hercz legepraksis på Høvik i Bærum, det senere Høvik Legesenter. Han var blant de ti første som fikk godkjent spesialitet i allmennmedisin i Norge og er godkjent bedriftslege siden 1993. Han er godkjent veileder for leger og var tidligere medlem i helsetjenesten «lege for leger». Hercz er medeier i Asker- og Bærum Bedriftshelsetjeneste AS.

  Han var styremedlem i Akershus legeforening og landsstyremedlem i Den norske legeforening i perioden 1981 – 93. Han har offentliggjort artikler og holdt foredrag om helsepolitikk.

  Hercz var dessuten styremedlem i Det Mosaiske Trossamfunn (DMT) i årene 1972 – 91 og har vært formann i sosial- og eldreomsorgen der. Han var medlem i Det Norske Flyktningeråd i 1972 – 91.

  Imre Hercz er en aktiv samfunnsdebattant og har holdt foredrag mot rasisme og antisemittisme. Han er foredragsholder om Auschwitz, spesielt for skoleklasser som skal med de hvite bussene til Polen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media