Grunnleggende om akutt luftveishåndtering

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Benger, Jonathan

  Nolan, Jerry

  Clancy, Mike

  Emergency airway management

  175 s, tab, ill. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Pris GBP 33

  ISBN 978-0-521-72729-7

  Ufri luftvei er en trussel som mange akuttmedisinske pasienter er utsatt for, og dessverre er det fortsatt slik at noen ender opp med permanent hjerneskade grunnet problemer med å holde åpne luftveier og adekvat ventilasjon. Derfor er kunnskaper og ferdigheter i luftveishåndtering så basalt for alt helsepersonell, og leger i særdeleshet. Det legges stor vekt på at avansert luftveishåndtering ikke er et mål i seg selv, men å sikre tilstrekkelig oksygenering og utlufting av kardondioksid. Det er derfor de grunnleggende og enkle teknikker er så viktig å beherske for den enkelte lege. Og for å være i stand til dette må man øve, øve og atter øve!

  Denne boken er offisiell kurslitteratur til et nytt britisk kurs i akutt luftveishåndtering for leger i alle deler av akuttmedisinen. Redaktørene og de 17 andre forfatterne er da også toneangivende kolleger innen britisk akuttmedisin, anestesiologi og intensivmedisin. Boken er således representativ for dagens gjeldende krav til og syn på dette feltet. De 14 kapitlene tar for seg de mange sider ved temaet, og er godt oppdatert med ferske referanser. Den har i god britisk tradisjon mange tabeller, illustrasjoner, fotoer, fornuftige og praktiske anbefalinger. Såkalte supraglottiske hjelpemidler, altså tiltak der man ikke skal intubere pasientens nedre luftveier, er også viet nødvendig oppmerksomhet.

  Teksten er ganske lettlest, selv om jeg kunne ha tenkt meg litt større skrift. Det lille formatet til tross, rommer boken mye nyttig informasjon og praktiske tips. Papirkvaliteten er god og det samme er illustrasjonene. Jeg anbefaler den som en passende morgengave til ferske leger i spesialisering i anestesiologi, men den passer absolutt også for legevaktleger og ambulansepersonell som vil lære grunnleggende luftveishåndtering. Det burde de gjøre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media