Hvordan snakke med familien om pasientens psykiske lidelse?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Galynker, Igor

  Talking to families about mental illness

  What clinicians need to know. 270 s. New York, NY: W.W. Norton, 2010. Pris USD 33

  ISBN 978-0-393-70600-0

  Familien til psykiatriske pasienter kan fungere både som stressorer og som viktige støttespillere for så vel behandlere som pasienter. Manglende samarbeid med familien kan både øke dennes stressnivå og derved føre til flere pasienter, og det kan medføre at pasienten mister viktige medhjelpere i en rehabiliteringsfase eller under en kronisk sykdom. I 1970- og 80-årene la vi derfor stor vekt på å forstå hvordan familien påvirket pasientens psykiske lidelse på godt og vondt, og hvordan den best kunne hjelpes til å hjelpe pasienten på en konstruktiv måte. Dessverre er familieperspektivet på psykiske lidelser kommet i bakgrunn de fleste steder, til tross for at «retningslinjene» forventer en familiekontakt. En av årsakene kan være at utviklingen av ulike former for spesifikk familieterapi har medført at man feilaktig tror at familieperspektivet bare er relevant i «familieterapi» og ikke også i all form for psykiatrisk diagnostikk og behandlingsplanlegging.

  Den foreliggende boken retter opp denne feiloppfatningen på en glimrende måte. Forfatteren gir en jordnær, nyansert og klinisk relevant gjennomgang av hvordan man som lege kan (og bør!) snakke med de pårørende om en pasients psykiske lidelse, diagnose, enkeltsymptomer, selvmordstanker, årsaksforhold, sykdomsforløp, ulike former for behandling, prognose, familiens bidrag til å hjelpe, osv. Teksten er full av korte og illustrerende eksempler på hva forfatteren konkret sier om ulike emner til et familiemedlem.

  I den første halvdelen av boken gjennomgås disse emnene på tvers av diagnoser. I den andre halvdelen gjennomgås de enkelte diagnosegruppene: schizofreni, bipolare lidelser, alvorlig depresjon, angstlidelser og personlighetsforstyrrelser. Og forfatteren drøfter også hva man kan si om pasienters muligheter for videre utdanning, stressmestring, jobb og familieplanlegging. En styrke ved boken er at den også på alle punkter refererer kort til aktuell, empirisk kunnskap på området. Lesingen gir derved også en konsentrert klinisk oppdatering som er meget verdifull for så vel fastleger som psykiatere (og pasienter og familier).

  Hvis du skulle bestemme deg for å inkludere familien og familieperspektivet i din behandling av pasienter med alle slags psykiske lidelser, er denne lettleste og svært relevante boken et funn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media