Nye spesialister

Artikkel

Legene nedenfor ble i sentralstyrets møte 4.5. 2011 godkjent som spesialister

Allmennmedisin

Borge, Dorthe Marie

Lereim, Stein Kristian

Ruud, Anne

Rørvik, Helga Wenaas

Seljesæter, Halvard M.

Allmennmedisin – fornyelse

Asmervik, Kristine

Berger, Olaf

Bolstad, Per Jakob

Boulos, Rafat

Bratland, Bjørn

Bårtvedt, Ove Ullensvang

Dahl, Åge Emil

Dalland, Jan Helge

Eieland, Olav

Enge, Arne

Figger, Astrid

Fuglum, Egil

Gulla, Marianne Grønstad

Holm, Astrid Bertinussen

Holten, Berit

Hornnes, Magn-Bjørn

Innset, Pål

Jahnsen, Thor Arthur

Johansen, Mari Kristin

Johansen, Tora Margrethe

Johnsen, Tor

Jong, Anja de

Kiepiela, Tomas

Kippersund, Jørn

Kulseng, Marit Aabel

Lindhom, Knut

Lund, May-Brith

Mangersnes, Astrid E. Rolstad

Mansilla-Tinoco, Rocio

Naklind, Dietlind Exner

Nguyen, Doan Ba Phuc

Norberg, Børge Lønnebakke

Obytz, Stefan

Pham, Hien Quang

Selenius, Hilde Marie

Steinsholt, Inger Marie

Øren, Tom Ole

Aamdal, Knut Fredrik

Aanesen, Stein

Anestesiologi

Dudek, Barbara Kruse – Sverige

Hävermark, Karl Gustav – Sverige

Islev, Birgitte Bruun – Sverige

Kruhøffer, Per Kristian – Danmark

Snäckestrand, Sten Carl Magnus – Sverige

Winstedt, Dag Wiktor – Sverige

Barnesykdommer

Azerkan, Leila – Sverige

Blodsykdommer

Nyquist, Otto Emil

Endokrinologi

Evang, Johan Arild

Prestmo, Anders

Selsås, Hilde

Fordøyelsessykdommer

Finjord, Torgeir

Kamycheva, Elena

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Aziz, Adel – Sverige

Kroon, Karin Ulla-Beth – Sverige

Kroon, Lars Erik – Sverige

Årving, Ida

Generell kirurgi

Al-Massoudy, Ehsan Abdul Jabber – Danmark

Kunda, Ratislav – Slovakia

Ståhl, Britten Margareta Klöfver – Sverige

Hjertesykdommer

Frogner, Jan Fredrik – Sverige

Indremedisin

Frogner, Jan Fredrik – Sverige

Lærum, Dan

Pham, Khanh Cong Do

Selsås, Hilde

Simonsen, Hans Erling

Størdal, Svein Are

Infeksjonssykdommer

Wesenberg, Karl

Lungesykdommer

Bjørge, Trond

Eagan, Tomas Mikal Lind

Reichel, Philipp Helmut

Nevrokirurgi

Gudmundsson, Gardar – Island

Nevrologi

Müller, Kai Ivar

Singh, Narpinder

Ortopedisk kirurgi

Douglah, Saad

Elvenes, Jan

Gordins, Vladislavs – Latvia

Haug, Knut Jørgen

Jåfs, Nina Marica

Olesen, Ulrik Kähler – Danmark

Patologi

Tømmerås, Stig Tore

Psykiatri

Goll, Charlotte Bjørnskov

Grebstad, Aase

Mowahhad, Esam – Sverige

Møgster, Randi-Luise

Shekhovtsova, Elena – fagområdelisens

Radiologi

Abdul-Hamid, Amro Salah

Øyesykdommer

Heybaran, Farshad

Neller, Björn Anders – Sverige

Nye veiledere

Veileder i allmennmedisin

Nilsen, Stein

Pedersen, Bente Bjørnhaug

Anbefalte artikler