()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er usikkert om tidlig trakeotomi er å foretrekke fremfor fortsatt intubering for pasienter som trenger lengrevarende respiratorbehandling etter hjertekirurgi.

  Mange pasienter trenger langvarig respiratorbehandling etter hjertekirurgi. Trakeotomi med perkutan dilatasjonsteknikk for tilgang til trachea er de siste årene tatt i bruk i økende grad og har flere fordeler fremfor intubering gjennom munn eller nese. Om trakeotomi bedrer leve- eller helseutsiktene for pasientene er usikkert.

  I en fransk studie ble 216 voksne pasienter som trengte respiratorbehandling utover fire dager etter hjertekirurgi, randomisert til trakeotomi umiddelbart eller 15 dager senere (1). Tidlig trakeotomi ga ingen reduksjon i dødelighet eller varighet av innleggelse i intensivavdeling/sykehus eller flere respiratorfrie dager i forhold til senere trakeotomi. Men bruken av sedativer og antipsykotika gikk ned, pleien ble lettere og pasientene ble tidligere i stand til å sitte og å spise selv.

  – Denne studien gir ikke et sikkert svar om tidlig trakeotomi er å foretrekke ved forventet langvarig respiratorbehandling etter hjertekirurgi, sier Steinar Solberg, som er overlege i thoraxkirurgi ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Pasienter som blir tidlig i stand til å sitte og til å spise selv, kan antakelig starte rehabilitering tidligere enn andre, noe som er vist å være en fordel.

  De viktigste årsakene til å velge trakeotomi ved langvarig respiratorbehov er mindre ubehag for pasienten, mindre behov for sedering og lettere og tryggere pleie, spesielt munnstell. Dessuten er avvenning fra ventilatorstøtte enklere og tryggere. Komplikasjonsraten er lav, selv om det er beskrevet dødsfall, sier Solberg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media