Nye ledere for arbeidsmedisinerne

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Norsk forening for arbeidsmedisin (Nfam) har valgt nye ledere og nytt felles styre.

Valgene fant sted under foreningenes felles generalforsamling i begynnelsen av mai. De nye lederne er Knut Skyberg, Namf og Tore Tynes, Nfam. Namf og Nfam har hatt samme styremedlemmer og varamedlemmer de siste to årene. Fire av medlemmene arbeider spesielt med Namf-saker, de øvrige tre med Nfam-saker.

– Dette er en arbeidsform som har vist seg å fungere godt, sier avtroppende leder i Namf Kristian Vetlesen. – Styrene har siste periode arbeidet for styrking av arbeidsmedisinsk undervisning ved universitetene. Dette er viktig både i forhold til rekruttering og generell kunnskap og anseelse for fagområdet. De senere års styrking av det arbeidsmedisinske fagfeltet har ført til et forsterket behov for universitetsstillinger knyttet til arbeidsmedisin i Oslo og Tromsø, sier han.

Anne Kristin Møller Fell, seksjon for arbeidsmedisin ved Sykehuset Telemark, Skien mottok Nfams forskningspris. Hun er nå i avslutningen av sitt doktorgradsarbeid.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/173381.0

Anbefalte artikler