Diabetes fra Karolinska

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alvarsson, Michael

  Brismar, Kerstin

  Viklund, Gunnel

  Diabetes

  176 s, tab, ill. Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2010. Pris SEK 198

  ISBN 978-91-85565-42-9

  En ny, kort bok om diabetes er utgitt i serien «Karolinska Institutets Forskare Skriver». Dette er en populærvitenskapelig serie instituttet utgir, og må antas å være skrevet for den opplyste allmennhet. Boken er antakelig beregnet spesielt for dem som har diabetes. Den er lettlest, og utkom i 2010.

  Den starter godt med et svært engasjerende kapittel, «Att få diabetes», hvor personer og foreldre til barn som har fått diabetes, forteller om sine erfaringer. De skiller godt mellom type 1- og type 2-diabetes. Kapitlene om behandlingen av høyt blodsukkernivå er også gode. Forfatterne har imidlertid ikke fått med at ikke alle glitazoner lenger brukes, det er for nytt. De skriver svært mye om blodsukkerkontroll, og man får inntrykk av at det er det som er diabetesbehandlingen.

  Hvis man godtar at målet med behandlingen skal være et godt og langt liv, og det mener vi vel, så legger de altfor liten vekt på alle de andre risikofaktorene for tidlig død av hjerte- og karsykdom. Der er faktisk den norske brukerversjonen av Helsedirektoratets Diabetes – forebygging, diagnostikk og behandling bedre (1). Den gir klare behandlingsmål for fysisk aktivitet, røykestopp, vektreduksjon (minst 5 – 10 % ved overvekt og fedme), HbA1c, blodtrykk og LDL-kolesterol. Dette er nok nevnt også i denne boken, men er ikke tillagt den betydning vi har gitt det i Norge.

  Jeg kommer ikke til å anbefale den til folk med diabetes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media