Arbeidsmedisin på legevakten

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Greenberg, Michael

  Occupational emergency medicine

  280 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 45

  ISBN 978-1-4051-8071-9

  Temaet som tas opp, har jeg ikke sett behandlet tidligere. Man skulle tro at arbeidsmedisin, et forebyggende fag med vekt på langsiktig gruppetilnærming, og akuttmedisin med vekt på rask behandling av individer i krise, sto så langt fra hverandre et en lærebok om temaet var lite aktuell, og det første kapitlet brukes til å begrunne hvorfor boken trengs. Den er nok mindre aktuell i Norge enn i USA hvor den er skrevet, stort sett av akuttmedisinere fra Philadelphia. USA har verken folketrygd eller fastleger, og når 15 % av befolkningen mangler helseforsikring, blir kanskje legevakten det første møtestedet mellom mange syke og legen. De arbeidsmedisinske oppgavene for akuttmedisinere som det blir pekt på, hører heller inn under fastlegenes oppgaver her hos oss.

  Budskapet er at det å overse arbeidsmiljøets betydning, kan ha store negative konsekvenser for den enkelte pasients helse og økonomi, og at det forspiller muligheter for forebyggende arbeid blant pasientenes arbeidskolleger og andre i tilsvarende arbeidssituasjon. Viktigheten av å ta opp en yrkesanamnese av alle yrkesaktive pasienter blir presisert.

  Uforholdsmessig mye plass blir brukt på behandling av tilfeller som bare tilfeldigvis er yrkesbetinget, som traumer og infeksjoner og noe er heller kuriøst, som behandlingen av pest og rabies. Sykdommer som skyldes eksponeringer som i all hovedsak finnes på arbeidsplasser, kunne fått mer plass. Et hederlig unntak er kapitler om arbeidsbetingede lungesykdommer som jeg lærte mye av. Noen yrker har fått egne kapitler, politifolk og vektere, brannfolk, helsepersonell i og utenfor sykehus, sjåfører og kunstnere. Et kapittel handler om katastrofer, et annet om utredning av stemmeforstyrrelser. Det faglige nivået er varierende, fra en opplysning om at øyet ligger i noe som heter orbita, til cellebiologiske hendelser ved allergisk alveolitt.

  Noe plass går med til overlapping, f.eks. refererer nesten hvert kapittel til trygde- og forsikringsmessige rettigheter i USA (som ikke likner mye på det vi har her), og noen forgiftninger og infeksjoner er behandler flere ganger. Språket er gjennomgående bra, ukomplisert, men presist.

  Boken er for ujevn i kvalitet og for mye preget av forholdene der den er skrevet, til at jeg vil anbefale den for norske leger. De som måtte være nysgjerrige på faget arbeidsmedisin vil ha større glede av en dansk bok (1).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media