()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overlege Faredah (Idah) Myhre, født 8.2. 1957, døde i sitt hjemland, Malaysia, lørdag 30. april 2011.

  Idah ble alvorlig syk under ferieopphold i Malaysia julen 2009. Etter at hun kom tilbake til Norge gjennomgikk hun flere harde behandlinger som dessverre ikke ga det ønskede resultat. Da Idah skjønte at hun ikke kom til å bli frisk og at hun ville få et svært forkortet livsløp, flyttet hun tilbake til Malaysia i oktober 2010.

  Idah studerte medisin ved Royal College of Surgeons, Irland, hvor hun tok medisinsk embetseksamen i 1984. Hun arbeidet deretter ved flere sykehus i Storbritannia, hvor hun begynte på sin spesialistutdanning i anestesiologi. Fra 1990 har hun arbeidet i Norge, ved Telemark sentralsykehus, Ullevål sykehus, Bærum sykehus og Moss sykehus hvoretter hun begynte ved Lovisenberg diakonale sykehus i mai 2000. Idah ble godkjent spesialist i anestesiologi i 1996.

  Hun fikk gjennom årene på Lovisenberg gode og nære venner ved alle sykehusets avdelinger. Det har derfor vært mange ansatte som har fulgt med under Idahs sykdom, og som nå sørger over at hun ikke lenger er blant oss.

  Idah var et varmt, intelligent og morsomt menneske, med stor omtanke for både pasienter og kolleger. Hun var positiv i alt sitt virke og flink til å løse problemer og konflikter til beste for alle.

  En god anestesiolog må være både praktiker og teoretiker. Idah var meget kunnskapsrik, i tillegg var hun en eminent praktiker som ofte trådte hjelpende til når andre sto fast, og selv i de mest akutte situasjoner bevarte hun alltid roen.

  For anestesiavdelingen, Lovisenberg sykehus og våre samarbeidspartnere er det et stort tap at Idah er borte. Alle har vi savnet henne det siste året hun har vært syk; nå er savnet permanent og sorgen stor.

  Våre tanker går til hennes mann, Ulf og deres datter, Yasmin, som har mistet sin aller kjæreste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media