LEGEFORENINGEN I MEDIENE

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Vil styre fastlegene

  Vil styre fastlegene

  Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil ha et mer forpliktende samarbeid med fastlegene og forventer blant annet at de har oversikt over alle pasientene på listen. Fastlegene skal rapportere tilbake til kommunene om de har nådd de krav som myndighetene stiller. – Fastlegene skal få tydeligere ansvar for forebygging og for å følge opp risikopasienter. Vi skal også presisere i forskrift hva fastlegenes listeansvar innebærer og vi skal innføre kvalitets og funksjonskrav til fastlegene, sier ministeren.

  Leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen er enig i at kommunal og statlig myndighet har behov for mer kunnskap om hva fastlegene gjør og med hvilken kvalitet, men han mener man er avhengig av hensiktsmessige måter å måle dette på. Fastlegene har en nøkkelrolle i forebyggende arbeid som et ledd i pasientbehandlingen.

  Aftenposten 11.5. 2011

  Vil gi legen karakterer

  Vil gi legen karakterer

  Pasienter skal gi legene karakterer etter hvor fornøyd de er med behandlingen, foreslår det stortingsoppnevnte Teknologirådet.

  – Vi vet ingen ting om fastlegen utenom adresse og venteliste, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet. Karakterene fra pasientene skal innlemmes i et nettregister over hvor bra ulike fastlegekontorer og sykehusavdelinger er. Leder av Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen sier pasientvurderinger kan være vanskelig å lese. Allmennlegeforeningen ser helt klart verdien i å få en kvalitetsvurdering av de ulike behandlingsstedene, men er ikke udelt positive til at pasientene skal vurdere legene. En pasient kan godt være tilfreds med å møte en vennlig og imøtekommende lege, selv om behandlingen er av dårlig kvalitet, sier Hansen.

  NRK 6.5. 2011

  Mener lavere ambisjoner forlenger sykefraværet

  Mener lavere ambisjoner forlenger sykefraværet

  Nordtrøndernes sykmeldinger varer lengre enn i noen andre fylker viser sykmeldingstallene for 2010 fra NAV. Nils Håvard Dahl, leder i Nord-Trøndelag legeforening, tror mindre ambisiøse nord-trøndere er noe av årsaken. Det nord-trønderske arbeidsmarkedet går hver eneste dag glipp av nesten 3 000 dagsverk på grunn av kortvarig eller langvarig, syke arbeidstakere. Dahl sier at fylkets alderssammensetning, type jobber og utdanningsnivå helt sikkert er blant årsakene til de lange fraværslistene. I tillegg tror han yrkesambisjoner påvirker sykefraværet.

  Trønder-Avisa 13.5. 2011

  Frykter legeflukt fra sykehuset

  Frykter legeflukt fra sykehuset

  Overlege Henrik Berg ved Nordfjord sjukehus tror at mange leger kommer til å søke seg vekk fra Eid. Dersom det ikke skal vere anestesilege ved sykehuset, kommer brorparten av legene til å si opp stillingene sine, sier han. Regjeringen og Helse Førde ønsker å fjerne anestesiberedskapen ved Nordfjord sjukehus når fødeavdeling og ortopedi forsvinner i 2012. Samtidig mener Legeforeningen at lokalsykehus uten anestesi er faglig uholdbart. Berg viser til at tre overleger allerede har sagt opp.

  NRK Sogn og Fjordane 14.5. 2011

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media