LES MER OM ...

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Høyt blodtrykk – arv eller livsstil?

  Høyt blodtrykk – arv eller livsstil?

  Fedme og høyt blodtrykk i slekten er vanlig hos personer med høyt blodtrykk, særlig hos unge kvinner. Dette viser data fra HUNT-studien i Nord-Trøndelag. Hvor mye betyr arvelige faktorer for blodtrykket sammenliknet med livsstil og medikamentell behandling?

  Blodtrykksnivå i en norsk befolkning – betydningen av arv og livsstil

  Sakralnervestimulering

  Sakralnervestimulering

  Lavspent elektrisk stimulering av en sakralnerverot kan være effektivt ved analinkontinens, visse vannlatingsforstyrrelser og obstipasjon. Permanent stimulator implanteres først etter at en testperiode har vist klar behandlingseffekt.

  Sakralnervestimulering

  Demens blant yngre

  Demens blant yngre

  I Norge er det rundt 1 200 personer under 65 år med diagnostisert demens. De kognitive symptomer varierer i større grad blant yngre pasienter enn blant eldre. Diagnosen stilles ofte sent. Belastningen for pasient og pårørende er ofte større enn for eldre demenspasienter. Genetiske faktorer kan bare forklare en liten andel av demenstilfellene.

  Når demens rammer unge

  Støttende fellesskap ved rusvansker

  Støttende fellesskap ved rusvansker

  Selvhjelpsgrupper for rusmiddelavhengige kan være et positivt supplement til behandling i offentlig regi. Slike grupper er brukerbaserte og gir den rusmiddelavhengige et støttende fellesskap. Mange av gruppene er basert på et 12-trinnsprogram kjent fra Anonyme Alkoholikere.

  Selvhjelpsgrupper for rusmiddelavhengige

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media