LES MER OM ...

Artikkel

Høyt blodtrykk – arv eller livsstil?

Fedme og høyt blodtrykk i slekten er vanlig hos personer med høyt blodtrykk, særlig hos unge kvinner. Dette viser data fra HUNT-studien i Nord-Trøndelag. Hvor mye betyr arvelige faktorer for blodtrykket sammenliknet med livsstil og medikamentell behandling?

Blodtrykksnivå i en norsk befolkning – betydningen av arv og livsstil

Sakralnervestimulering

Lavspent elektrisk stimulering av en sakralnerverot kan være effektivt ved analinkontinens, visse vannlatingsforstyrrelser og obstipasjon. Permanent stimulator implanteres først etter at en testperiode har vist klar behandlingseffekt.

Sakralnervestimulering

Demens blant yngre

I Norge er det rundt 1 200 personer under 65 år med diagnostisert demens. De kognitive symptomer varierer i større grad blant yngre pasienter enn blant eldre. Diagnosen stilles ofte sent. Belastningen for pasient og pårørende er ofte større enn for eldre demenspasienter. Genetiske faktorer kan bare forklare en liten andel av demenstilfellene.

Når demens rammer unge

Støttende fellesskap ved rusvansker

Selvhjelpsgrupper for rusmiddelavhengige kan være et positivt supplement til behandling i offentlig regi. Slike grupper er brukerbaserte og gir den rusmiddelavhengige et støttende fellesskap. Mange av gruppene er basert på et 12-trinnsprogram kjent fra Anonyme Alkoholikere.

Selvhjelpsgrupper for rusmiddelavhengige

Anbefalte artikler